SAYIN SÜRÜCÜ ADAYLARI ;
YAZILI VE DİREKSİYON SINAVLARINA GİRMEDEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ MUTLAKA OKUMANIZ GEREKİR.


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları  Daire Başkanlığı

 

MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

KILAVUZU

 

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Sonuçları

07 - 08 Ocak 2012 Direksiyon Sınavı ile ilgili detaylar için tıklayınız>>>

Bu kılavuz; “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Özel Motorlu Taşıt

Sürücü Kursları Yönetmeliği” ve “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar

ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları” doğrultusunda hazırlanmış, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim

Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 03.03.2005 tarih ve 2437 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Adresimiz:

a) Sınavla ilgili herhangi bir konuda danışma için:

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Birimi 06500-Teknikokullar/ANKARA

b) Sınavla ilgili bu kılavuzda yer almayan konularda adaylarca gönderilecek her  türlü dilekçe ve kurumlarca gönderilecek genel veya özel nitelikli yazılar için:

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme ve Açık öğretim Kurumları Daire Başkanlığı

06500-Teknikokullar/ANKARA

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe

girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde

değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir

ve kamuoyuna duyurulur.

1. MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Merkezi sitemle yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı 2010 yılı içerisinde

aşağıda belirtilen tarihlerde 6 kez tüm il merkezlerinde yapılacaktır.

Aday sayısının beklenenden fazla olması halinde yeni sınav merkezleri belirlenebilecektir.

SINAV TARİHLERİ......SAATİ

02 Şubat 2013 Ehliyet Sınavı
16 Mart 2013 Ehliyet Sınavı
13 Nisan 2013 Ehliyet Sınavı
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı
24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınavı
02 Kasım 2013 Ehliyet Sınavı
14 Aralık 2013 Ehliyet Sınavı

 

1- 11 Şubat 2012 Ehliyet Sınavı ............... Cumartesi  Saat 11:00
2- 14 Nisan 2012 Ehliyet Sınavı................. Cumartesi  Saat 11:00
3- 30 Haziran 2012 ehliyet Sınavı.............. Cumartesi  Saat 11:00
4- 1 Eylül 2012 ehliyet Sınavı.................... Cumartesi  Saat 11:00
5- 20 Ekim 2012 ehliyet Sınavı .................. Cumartesi  Saat 11:00
6- 15 Aralık 2012 ehliyet sınavı .................. Cumartesi  Saat 11:00

2.BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR

2.1. BAŞVURULAR NEREYE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

 

Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, gerekli belgelerini tamamlayarak Motorlu

Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıt olacaklardır. Bu kurslarda teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar

kurs tarafından istenen belgeler ile banka dekontunu kurs müdürlüğüne, süresi içerisinde

teslim ederek sınav başvurusunu yapmış olacaklardır.

 

Aday Takip Programından alınacak başvuru formu çıktısı aday ve kurs müdürlüğü

tarafından kontrol edilerek imzalanacak bir kopyası adaya, bir kopyası Millî Eğitim Müdürlüğüne

banka dekontları ve başvuru bilgilerini içeren disketle birlikte teslim edilecek, bir nüshası da

kurs müdürlüğünde dosyalanacaktır. Adaylar bu belgeyi sınav sonuçlanıncaya kadar muhafaza

edecektir.

 

Adaylar, başvuru esnasında düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi”ni sınav hakları bitinceye kadar

kullanacaklardır.

2.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADAY TAKİP PROGRAMINA GİRİLMESİNDEN

KİM SORUMLU OLACAKTIR?

 

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıtlı olup, eğitimlerini ve belgelerini tamamlayan

kursiyerlerinin bilgilerini “Sınav Uygulama Plânı”na uygun olarak “Aday Takip Programı”na

girilmesinden ve ilgili birimlere ulaştırılmasından Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Yöneticileri

sorumludurlar.

 

2.3. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

 

Aday,

 

a.Teorik eğitimini tamamlamamışsa,

 

b. Banka alındı makbuzu eksikse ve süresi içerisinde yatırmamışsa,

 

c. Banka dekontundaki bilgiler yanlış veya eksikse,

 

d. Sürücü belgesi alma şartlarını taşımıyorsa,

 

e. Sürücü kursu tarafından aday bilgileri süresi içerisinde Merkeze bildirilmemişse,

 

başvurusu geçersiz sayılır.

2.3. SINAV ÜCRETİ

 

Adaylar sınav ücreti olarak 50 TL ödeyecektir. Ayrıca başvuru ücreti vb. herhangi bir ücret

ödemeyeceklerdir.

 

Adaylar 50 TL Sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yatıracaklardır.

(Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubelerince Kurumsal Tahsilat programı aracılığı ile tahsil

edilecektir.)

 

Banka dekontunda adayın adı soyadı, T.C. Kimlik No ve sınavın adı bulunacaktır.

Adaylar, banka alındı makbuzunu son başvuru tarihinden önce kurs müdürlüğüne teslim

edeceklerdir.

 

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı

sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

2.4. KURS MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 

Veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan, yıpranmış ve soğuk damgası olmayan

adayların nüfus cüzdanlarını yeniletmeden kursa kayıtlarını kabul etmemek,

 

Kurslarına kayıtlı olan adaylardan sınava gireceklerin bilgilerini, doğru olarak

sisteme kayıt etmek ve belirtilen süre içerisinde liste ve disket ortamında ilgili

makama teslim etmek.

 

Sınava girecek adayların bilgilerinin yer aldığı listeyi bütün adayların göreceği

bir yerde ilan etmek ve millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeden evvel

adaylar tarafından kontrol edilmesini sağlamak ve bilgilerinde herhangi

bir eksiklik veya yanlışlık olanların bilgilerini düzeltmek ve düzeltilmiş

şekli ile aday takip programına aktarmak.

 

Aday takip programına adaylara ait bilgiler tek tek girilecek, aday ve kurs

müdürlüğü tarafından çıktısı kontrol edilerek imzalanacak bir

kopyasını adaya, bir kopyasını da banka dekontları ve başvuru bilgilerini

içeren disketle birlikte İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndermek, bir nüshasını da

dosyalamak.

 

Sınava girecek adayların sınav ücretlerini süresi içerisinde bankaya yatırmalarını

sağlamak ve dekont numaralarını aday takip programına işlemek.

 

Sınava girecek olan adaylar için sınav yerlerini belirten “Sınav Giriş Yeri Bildirim

Belgesi”

düzenlemek ve sınav tarihinden bir hafta önce adaylara teslim etmek.

 

Sınava girecek adaylara sınava girerken yanlarında karalama kağıdı, ders notu, telsiz,

çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar götürmemelerini; sınav esnasında bu

araçlardan herhangi biri yanlarında olanların, sınav kurallarına uymadıklarından

dolayı sınavlarının geçersiz sayılacağını imza karşılığı duyurmak.

 

Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle

sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları

gerektiğini duyurmak.

 

Aday takip programında örneği verilen, sınava girecek her aday için fotoğraflı

“Sınava Giriş Belgesi” hazırlamak ve fotoğraflı kısmını PVC ile pres kaplama

yapmak ve adayların bu sınav giriş kartını sınav hakları bitinceye kadar

kullanmalarını sağlamak. (Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olacaktır.)

 

Sınav giriş kartının fotoğraflı kısmının (PVC ile pres kaplamadan sonra)

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile okunaklı bir şekilde

mühürlenmesini sağlamak.

 

Adayların sınav esnasında soğuk damgalı fotoğraflı sınava giriş kartı ile

birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmalarını hatırlatmak. Bu

belgelerden herhangi birinin soğuk damgasız olması halinde sınava

giremeyeceklerini duyurmak.

 

Sınav sonuçlarını adaylara duyurmak.

2.5 ÖN İNCELEME KOMİSYONLARININ YAPACAĞI İŞLER

 

2.6.1. Ön inceleme komisyonunda görevlendirilen personel, kursiyerin

dosyasını incelerken aşağıdaki hususlara dikkat edecektir. Sınava giriş şartlarını

taşımayan adayların sınav başvurusunu kabul etmeyeceklerdir.

 

T.C. kimlik numaralarının doğru yazılıp yazılmadığı,

 

Kimlik bilgilerinin (Adı Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi v.b.) doğru

olup olmadığı,

 

Adayın aldığı eğitimle sınavına gireceği sertifika türünün uyup uymadığı,

 

Sertifika türlerinin doğru yazılıp yazılmadığı,

 

Adayların kaçıncı sınav hakkını kullandığı,

 

Sınav ücretinin zamanında yatırılıp yatırılmadığı,

 

Adayların ilgili mevzuattaki kurallara göre kursa devam edip etmediği,

 

Eğitimlerini sınav tarihinden önce tamamladığı,

 

Sınava giriş belgelerindeki fotoğrafın üzerinin PVC ile kaplandığı ve

soğuk damgayla okunaklı bir şekilde mühürlendiği,

 

Sınava gireceği derslerin doğru yazılıp yazılmadığı,

 

İkametgahının veya işyerinin kursun bulunduğu yerleşim biriminde olup

olmadığı, ikamet belgesinin polis/jandarma karakolunca onaylanıp onaylanmadığı,

 

Sınava gireceklere ait aday listesi ile kurum kayıtlarının uyumlu olup

olmadığı,

 

Aday Takip Programından alınan başvuru formu çıktısı adaylara imzalatılıp

onaylanmış ve listelere eklendiği,

 

Sınava girmesi gerekirken bilgisi gelmeyen aday olup olmadığı,

 

Sınava girecek adaylara sınav kılavuzunun dağıtıldığına dair imza

çizelgesinin olup olmadığı,

 

Girecekleri sertifika türüne uygun sağlık kurulu raporlarının eksiksiz

olduğu,

 

Adayların başka bir kursta kayıtlı olup olmadıkları,

 

hususları kontrol edilecektir.

 

Bu hususlardan eksik olanların başvuru süresi içerisinde tamamlanması kurs

müdürlüğünden istenecek, tamamlanmadığı takdirde aday listesinden çıkarılacaktır.

 

2.6.2. Başvurusunu zamanında yaptığı halde sürücü kurs müdürlüklerince sınava

girecekler arasında ismi bildirilmeyen adayların durumları ön inceleme

komisyonlarınca incelenecek Valilik kanalıyla merkezimize bildirilecektir.

 

2.6.3. Yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda ekte örneği bulunan “Ön

İnceleme Komisyon Tutanağı”nı dolduracak, tutanaktaki hususlar haricinde

bildirilmesi gereken durumlar için rapor hazırlanacaktır.

 

2.6.4. Ön İnceleme Komisyon Tutanağı ile eklerini, sınava girecek adayların

onaylanmış listelerini ve disketini ilgili makama süresi içerisinde teslim edecektir.

 

2.6.5. Sınav yerlerinin ilanından sonra, sınav yerleri çıkmayan adayların durumunu

incelemek ve sonuçtan Bölge Sınav Yürütme Kurulunu bilgilendirecektir.

 

2.6. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER

 

Kurs Müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki sınavlarda

başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip programına girilen

ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketlerinin ön inceleme

komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek il millî eğitim

müdürlüğüne süresi içerisinde teslim etmek.

 

2.7. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER

 

İl merkezindeki kurs müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki

sınavlarda başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip

programına girilen ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketleri ile ilçe

millî eğitim müdürlüklerinden gönderilen liste ve disketlerin ön inceleme

komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek

ehliyetsinav@meb.gov.tr adresine süresi içerisinde göndermek.

3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.1. ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?

 

Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup, adaylar

kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak binalara bilgisayar ortamında

rasgele yerleştirilecektir.

3.2. SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?

 

Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta

önce www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten

T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.

 

Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini

öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim

belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.

 

Adaylar sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.

3.3. ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER

BULUNDURACAKLARDIR?

 

a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (Her ikiside

soğuk damgalı olacak)

 

b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,

 

c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,

 

3.4. ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?

 

3.4.1. İlk defa sınava girecek adaylar;

 

● A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;

 

İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç

Tekniği Bilgisinden,

 

● H sertifika türünde;

 

İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,

 

3.4.2. Sertifika Farkı için;

Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.

 

3.4.3. Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;

 

başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.

 

3.5. SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR

SÜRE VERİLECEKTİR?

 

Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi

aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

SERTİFİKA TÜRÜ İLK YARDIM TRAFİK VE ÇEVRE MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

A1 – A2

30 40 20 90 120 Dakika

B

30 50 40 120 150 Dakika

C – D – E

30 50 40 120 150 Dakika

F – G

30 40 30 100 130 Dakika

H

30 50 Muaf 80 100 Dakika

3.6. SINAVIN UYGULANMASI

 

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları girişte verilen sınav takviminde belirtilen

tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda

gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında

yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları

zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava

alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri

ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara

hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki

bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler;

kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon

görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adayla; test kitapçıklarının üzerindeki

ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup

olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa

olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

 

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler

45 dakika) içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların;

 

Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep

bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her

türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter,

kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,

 

Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri,

sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden

kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde

bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde

davranışlarda bulunmaları yasaktır.

 

Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek

ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların

dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse

kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi

adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına

eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu

gönderilmeyecektir.

3.7 ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon

görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız

işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.

 

Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı

, soyadı gibi bilgilerle sertifika türünün size ait olup olmadığını

kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek

tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa

veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan

yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon

başkanının açıklamalarına göre yazınız.

 

Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu,

radyo vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi

bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav

kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 

Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki

bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine

söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Test kitapçığı türünü cevap

kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu

bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız.

Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun

seçeneği kodlayınız.

 

Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı

vardır. Y kitapçığı kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü

bölümünün Y yuvarlağını, Z kitapçığını kullanan adaylar cevap kâğıdındaki

kitapçık türü bölümünün Z yuvarlağının içini karalayacaklardır.

 

Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu

gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak

işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında

bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak, size göre doğru

olan seçeneği kodlayınız. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini

temizce siliniz.

 

Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.

 

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir

tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak

değerlendirilecektir.

 

Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız

dikkate alınmayacaktır.

 

Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz.

Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından,

ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala

uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle

bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama

listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

 

3.8. CEVAP KÂĞIDI

 

Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı

seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her

sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken

yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan

karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya

verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış

konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu

iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek

cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir

silgi kullanmaya özelikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap

kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

 

Örnek:

 

Trafik ve Çevre Bilgisi Testi

 

Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için

azamî hız saatte kaç kilometredir?

 

A)80   B) 70   C) 60   D) 50

 

Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik

ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D”

harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.

 

Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.

3.9. SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?

 

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı) ve

sınav yeri belgesini sıranın üzerine koyacaktır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik

kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap

kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını

imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını,

güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri,

cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum,

adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu

nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine

teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak

güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina

sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak

seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

3.10. SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

 

Ölçme Değerlendirme ve Açık öğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait

sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir

tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı

geçersiz sayılır.

 

Ayrıca;

 

  Kopya alma veya verme girişiminde bulunan,

 

  Kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,

 

  Cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,

 

  Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,

 

   Soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,

 

adayların sınavı geçersiz sayılır.

 

Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar

ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir

, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin

sınavı geçersiz sayılır.

3.11.ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ

İNCELEMELER YAPILIR?

 

Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar

bilgi işlem yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular

değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda,

kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede

ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak,

geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde

bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya

çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları

ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.

 

3.12. SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

 

3.12.1. Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz

olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

 

3.12.2 Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday

numarasını ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi

birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

 

4. DEĞERLENDİRME

 

Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış

cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için

100 üzerinden puanlar hesaplanır.

 

5. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

 

Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için,

 

http://www.yeniumitehliyet.com   adresine girerek sınav sonuçları kısmından  öğrenebilirsiniz.......

 

6. EHLİYET SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

 

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları sınav sonuçlarının internetten ilân edildiği tarihten itibaren

nedenini belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler..

Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar sınav sonuçlarının internetten ilân

edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuracaklardır. İtiraz başvurusunun

süresinde olup olmadığının hesaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen

evrak biriminin tarih damgası esas alınacaktır. İnceleme istekleri ivedilikle karara bağlanacaktır.

İnceleme isteğinde bulunan adaylar 8 TL. sınav inceleme ücretini, T.C. Ziraat Bankası

Beş evler Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin

5495218-5001 No’ lu hesabına yatıracaklar ve dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

 

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları

dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

7. Mesleki yeterlilik src eğitimi ile ilgili olarak T.C.Ulaştırma Bakanlığı yılda 4 defa sınav yapılmaktadır.


Ana Sayfa | SSK Ne Zaman Emekli Olurum | Motor ve Araç Tekniği | A2 Sınav Soruları | Geçiş Üstünlüğü | Sınav Tarihleri | G Sınıfı | Forklift | 2013 Ehliyet Sınav Tarihleri
 Özel Direksiyon | Kursumuz | Faydalı Bilgi |
 
A2 Sınıfı | B Sınıfı | D Sınıfı | E Sınıfı | H Sınıfı
 
Online Sınav | Vinç Belgesi | Forklift Belgesi
 
Geçmiş Sorular | Gerekli Evraklar | Sağlık Şartı | Trafik Kuralları
 Kayıp Ehliyet | İlkyardım | A2 Ehliyet Şartları
 
Ehliyet Fiyatları | Ehliyet Harçları | Src Belgeleri | Modelistlik Kursu | Trafik Levhaları | İyi Sürücü | Kötü Sürücü
 
| Promil Hesaplama | İllerin Plaka Kodları | Src Belgesi | Psikoteknik

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursu | İlk Yardım Kursu | Psikoteknik | Forklift ehliyeti | Src Belgesi | Dış Ticaret Kursu | Forklift Belgesi | Bilgisayarlı Modelistlik

Hosting Hizmetleri