Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 10

1- Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde aşağıdaki arızalardan hangisi görülebilir?

a. Regülatörün yanması b. Bujilerin yanması
c. Platinin yanması   d. Flaşörün yanması

2-Motor sıcakken radyatöre su ilave etmek gerekirse aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Motor durdurulduktan sonra su ilave edilir
b. Motor yüksek hızda çalışırken ılık su ilave edilir
c.  Motor rölantide çalışırken ılık su yavaş yavaş ilave edilir
d. Motor tam gazda çalışırken ılık su yavaş yavaş ilave edilir

3- Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?
a. Dinamo b. Alternatör c. Regülatör d. Distribütör

4- Kavrama (debriyaj) sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline vermek
b. Motorun hareketini kam miline vermek
c. Motorun hareketini supaplara vermek
d. Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek

5-Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alternatör kömürü kurum bağlamıştır
b. Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır
c. Bujiler kurum bağlamıştır
d. Konjektör kurum bağlamıştır

6-Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a. Ani duruş ve kalkış yapılmaz
b. Motor tam güçle çalıştırılır
c. Araçta devamlı aynı vitesle gidilir
d. Ani duruş ve kalkış yapılır

7- Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a. Ani duruş ve kalkış yapılmaz
b. Motor tam güçle çalıştırılır
c. Araçta devamlı aynı vitesle gidilir
d. Ani duruş ve kalkış yapılır

8- Akümülatörün bakımında neye dikkat edilir?
a. Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
b. Eleman içerisindeki ispirto seviyesine
c. Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
d. Plakaların temiz olup olmadığına

9- Alternatörlü araçta elektrik kaynağı ile tamir yapılacağı zaman ne yapılır?
a. Alternatörün kömürleri sökülür
b. Alternatör kutup başı bağlandan sökülür
c. Soğutma suyu boşaltılır
d. Motor yağı boşaltılır

10- Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
a. İki çizgi arasında b. Alt çizgide
c. Üst çizgide d. Alt çizgiden aşağıda
11- Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
a. Bir ve üç zamanlı b. İki ve dört zamanlı
c. İki ve beş zamanlı d. Bir ve dört zamanlı

12- Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?
a. Su ve hava soğutmalı b. Su ve yağ soğutmalı
c. Su ve benzin soğutmalı d. Su ve motorin soğutmalı

13- Motorun devri arttıkça alternatörden (şarj dinamosu] çıkan voltajı ayarlayan şarj sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Distribütör b. Endüksiyon bobini
c. Kondansatör (meksefe) d. Konjektör (regülatör)

14-Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
a. Asit b. Alkol c. Saf su d. Antifriz
15- Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a. Eksantrik        b. Buji     c. Krank mili d. Piston

16- Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kullanılan motorlardandır?
a. Dıştan yanmalı b. İçten yanmalı
c. İçten ve dıştan yanmalı d. Alttan yanmalı

17- Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
a. Motora yağ yakar b. Motor gücü artar
c. Motor çok yağ yakar d. Motor gücü azalır

18. Jikle devresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar
b. Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlar
c. Aracın en yoğun hızda çalışmasın sağlar
d. Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar

19- Motora gerekli olan benzin – hava karışımını belirli oranlarda hazırlayan yakıt sistemi elemanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Distribütör b. Egzoz manifoldu
c. Karbüratör d. Benzin otomatiği

20- Aşağıdakilerden hangisi yakıt tasarrufu sağlar?
a. Ani duruş kalkış
b. Devamlı düşük vites ile gitmek
c. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
d. Devamlı büyük vites ile gitmek

CEVAPLAR:
1 – C 11 – B
2 – C 12 – A
3 – D 13-  D
4 – D 14-  C
5 – C 15- B
6 – A 16- B
7 – A 17- D
8 – A  18- D
9 – B 19- C
10- A 20- C