Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 12
1- Diferansiyelin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Araca ilk hareketi vermek

b. Aracın durmasını sağlamak
c.Motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek
d. Aracın tam gazla gitmesini sağlamak

2- Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
a. Yağlama b. Marş c. Soğutma d. Şarj
3- Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bîr parçasıdır?
a. Kavrama b. Volan c. Kampana d. Aks

4- Akümülatörün iki kutup başı üzerine birden dokunacak şekilde bir madeni parça konulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Akümülatörün ömrü artar
b. Akümülatör daha iyi şarj eder
c. Akümülatör kısa devre olur
d. Akümülatör şarj etmez

5- Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Direksiyon b. Krank mili c. Şaft d. Amortisör

6-Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir
b. Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir
c. Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir
d. Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı buji ile ateşlenir

7- Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj] zamanında yapılması uygundur?
a. Motoru yüksek devirde çalıştırmak
b. Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
c. Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
d. Motoru tam yükte çalıştırmak

8- Aracın lastik havaları normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Araçta titremeler olur b. Kam mili bozulur
c. Krank mili bozulur d. Aracın enerji kaybı fazla olur

9- Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
a. Distribütör b. Karbüratör c. Vantilatör d. Radyatör

10- Ateşleme sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Silindirdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
b. Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek
c. Karterdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
d. Silindirdeki hidrolik karışımını ateşlemek

11- Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a. Devir daim (su) pompası görevini yapmaz
b. Subaplar görevini yapmaz
c. Karbüratör görevini yapmaz
d. Kam (eksantrik] mili görevini yapmaz

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

12- Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
a. Motor daha hızlı döner
b. Marş dişlisi zarar görür
c. Motor daha yavaş döner
d. Motor daha iyi yağlama yapar

13- Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Volan aşınmıştır b. Kam (eksantrik] aşınmıştır
c. Krank mili aşınmıştır d. Silindirler aşınmıştır

14- Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır?
a. Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
b. Elamanlar içerisindeki antifriz seviyesine
c. Plakaların temiz olup olmadığına
d. Elemanlar içerisindeki alkol seviyesine

15- Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?
a. Motor yağ çubuğundan b. Motor yağ göstergesinden
c. Motor yağ karterinden d. Motor yağ müşirinden

16- Su kaynatarak su seviyesi eksilmiş motora
konulunca su nasıl olmalıdır?
a. Soğuk b. Alkollü c. Asitli d. Ilık

17- Ayak gaz pedalından çekilmiş vaziyette iken karbüratörün hangi devresi çalışır?
a. Jikle b. Kapış c. Rölanti d. Yüksek hız

18. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
a. Rot b. Şaft c. Aks d. Piston
19- Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Besleme pompası b. Enjektör
c. Endüksiyon bobini d. Kondansatör

20-Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?
a. Radyatör b. Şaft c. Karbüratör   d. Piston

CEVAPLAR:
1 – C       11 – A
2 – A      12 – B
3 – C       13-  D
4 – C      14– A
5 – D      15- B
6 – D      16- D
7 – C      17- C
8 – A     18- D
9 – B     19- A
10- A      20- B