Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 22

1- Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yağ müşirinin kablosu çıkmıştır

b. Hararet (ısı) müşürünün kablosu çıkmıştır
c. Ampermetrenin kablosu çıkmıştır
d. Şarj göstergesinin kablosu çıkmıştır

2- Araçla, egsozdan mavi duman çıkmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Motor yağında su vardır
b. Motor fazla benzin yakıyordur
c. Yakıtta su vardır
d. Motor yağ yakıyordur

3- Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Kontak anahtarını kanatmadan, motor çalışır durumda kontrol edilir
b. Kontak anahtarı kapatılır yağın kartere inmesi için 4 – 5 dk. bekleni ve kontrol edilir
c. Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir
d. Motor rölantide çalışırken kontrol edilir

4- Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sürtünmeden dolayı oluşan aşınmayı önlemek
b. Motorun erken ısınmasını sağlamak
c. Motorda yakıt tasarrufu sağlamak
d. Motorda düzgün ateşlemeyi sağlamak

5- Marş motoru, marş durumunda hiç dönmü-
yorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Buji kabloları gevşektir
b. Karbüratöre yakıt gelmiyordur
c. Akümülatörün kutup bağları gevşektir
d. Vantilatör kayışı gevşektir

6-Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
a. Yağlama sistemi b. Şarj sistemi
c. Marş sistemi d. Ateşleme sistemi

7- Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Motor daha hızlı döner b. Motor daha yavaş döner
c.Marş dişlisi zarar görür d.Motor daha iyi yağlama yapar

8- Aracı çalıştırırken 10-15 sn.’den fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?
a. Alternatör yanar b. Akümülatör boşalır
c. Endüksiyon bobini yanar d. Far ampulleri yanar

9- Dizel motorlarda eksoz dumanı çok siyah
çıkıyor ise sebebi nedir?
a. Yağ filtresi kirlidir b. Yağ seviyesi düşüktür
c. Yakıt pompası arızalıdır d. Su seviyesi düşüktür

10- Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki aşağıdaki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
a. Kızdırma bujilerinin lambası b. Yağ lambası
c. El freni lambası d. Şarj lambası
11- Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Jikle devresi çekili unutulmamalıdır
b. Kapış devresi çalıştırılmalıdır
c. Tam gaz devresi çalıştırılmalıdır
d. Güç devresi çalıştırılmalıdır

12-  Araç üzerinde kısa devreden doğacak
yangın durumunda nasıl davranılır?
a. Marş motorunun kablosu çıkarılır
b. Bataryanın kutup başları çıkarılır
c. Distribütörün kablosu çıkarılır
d. Alternatörün kablosu çıkarılır

13- Kullanma kılavuzuna göre belirli km. sonunda aracın
aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir?
a. Aks b. Mafsal c. Istavroz d. Platin

14- Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan
hangisi yapılır?
a. Eksantirik b. Buji c. Krank mili d. Piston

15- Akümülatörün bakımında neye dikkat edilir?
a. Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
b. Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
c. Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
d. Plakaların temiz olup olmadığına

16- Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında
silindire hangisi emilir?
a. Karışım b. Hava c. Benzin d. Motorin

17- Aşağıdakilerden hangimi motorun parçala-
rından biridir?
a. Supablar b. Rotil c. Aks d. Diferansiyel

18. Aşağıdakilerden hangisi motorun
parçalarından biridir?
a. Şaft b. Aks c. Piston d. Istavroz dişlisi

19- Yakıt tasarrufuna etki eden ayarlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Buji ayarı b. Platin ayarı
c. Avans ayarı d. Şaft ayarı

20- Platin ayarı yanlış yapılmış bir motorun
eksoz dumanı, hangi renkte çıkar?
a. Kırmızı b. Mavi c. Siyah d. Sarı

CEVAPLAR:
1 – A            11 – A
2 – D          12 – B
3 – B           13-  D
4 – A            14– B
5 – C          15- A
6 – D          16- B
7 – C           17- A
8 – B          18- C
9 – C           19- D
10- A          20- C