Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Taşımacılık İçin Üst Düzey Yönetici Eğitimi ÜDY Belgesi 

Üst Düzey Yönetici Eğitimi

Taşımacılık sektörü de tüm diğer sektörler gibi hukuki düzenlemelere tabidir. Bir çok sektörden farklı olarak taşımacılık sektöründe uluslar arası anlaşmaların ve gerekliliklerinin önemi büyüktür. Taşımacılık sektöründe yolcu taşımacılık, eşya ve mal taşımacılığı hukuki standartları Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde yer almaktadır. Karayolu Taşımacılık Yönetmeliğine göre taşımacılık sektöründe aktif olarak çalışan firmaların bünyelerinde çalıştırdıkları yöneticilerin Üst Düzey Yönetici belgesi olması gerekmektedir.

  • Üst Düzey Yönetici Eğitimi Almak ve Bilgi Sahibi Olmak İsterseniz linke gidiniz

Yeni yasal düzenlemelerle taşımacılık sektöründe mesleki eğitime sahip yöneticilerin istihdam edilmesi zorunludur. Yasal gerekliliklerin öne çıkmasıyla birlikte Üst Düzey Yönetici belgesi nedir nasıl alınır gibi sorular da daha fazla önem kazandı. ÜDY açılımı üst düzey yönetici olmakla birlikte ÜDY belgesi bu alandaki mesleki yeterliliği kanıtlayan belgedir. ÜDY belgesinin alınmasını sağlayan iki yol bulunmaktadır. Birinci yol zaten bu işi yapmakta olan yöneticilerin sınavdan muaf olarak belge almasını sağlar. İkinci yol ise bu alanda çalışmamış ya da daha az deneyimli olan yönetici adaylarının eğitim alarak sınava girip başarı göstermesi yoludur.

ÜDY Belgesi Olmayanlara Ceza Veriliyor Mu?

Üst Düzey Yönetici belgesi İdari para cezası

ÜDY belgesi olmayan yöneticileri çalıştıran taşımacılık firmaları yasal yükümlülüklere karşı gelmiş olurlar.  Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyetine devam eden firmalarının durumunun tespitinde ceza uygulanmaktadır. ÜDY belgesi olmayanlara ceza verilmesi ilgili yasanın 26/k bendine açıklanmıştır. Verilen cezalar arasında idari para cezası ve işletmenin faaliyetlerinin durdurulması gibi ağır cezalar yer almaktadır. Yetki belgelerinin incelenmesi bakanlık tarafında belli zaman aralıklarında yapılmakta ve yetki belgesi olmadan çalışan firmalar ve yöneticiler tespit edilmektedir.

Mevzuata uygun taşımacılık yapılmasının ilk şartı yetki belgelerinin alınmasıdır. Üst düzey yöneticilerin bu belgelerle birlikte aldıkları sorumluluklar vardır. Çalışma sürecinde usulsüzlük gibi durumlarda sorumlu olan belge sahipleridir. Hukuki düzenlemeler farklı taşımacılık sektörleri için farklı belgelerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Belge olmaması durumda ceza uygulanması gibi iş standartlarında mevzuata aykırı durumların tespitinde de cezalar uygulanmaktadır. ÜDY belgesi olmayanlara ceza verilmesi 2010 yılından beri uygulanan bir yaptırımdır.

Üst Düzey Yönetici Belgesi Nasıl Alınır?

ÜDY belgesi sınav yoluyla ve doğrudan olarak alınabilmektedir. Doğrudan belge almak için en az beş yıl taşımacılık sektöründe ilgili konumlarda yöneticilik yapmış olmak gerekmektedir. Sınav yoluyla belge almak için bakanlığın belirlediği kurumlardan gerekli mesleki eğitimin alınması ve yapılan sınavlarda başarılı olunması koşulları vardır.  Üst Düzey Yönetici belgesi nasıl alınır ne gibi şartlar aranmaktadır gibi sorulara bakanlık yönetmeliğinde yer alan açıklamalarla cevap vermek gerekir. Karayolu Ulaşım Yönetmeliğinde farklı maddeler halinde belge alma zorunluluğunun detayları açıklanmaktadır.

Yönetmeliğe göre belge almak için müfredata uygun eğitim programını başarı ile tamamlamak ve bakanlığın yaptığı sınavdan başarıyla geçmek zorunludur. Mesleki yeterlilik belgesinin sınavı için bakanlık belli kurumları yetkilendirmiştir. Yeni Ümit Eğitim Kurumu olarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş belge verme hakkına sahip bir kurumuz. Belli aralıklarla yapılan sınavlar için eğitim programları sunmaktayız. Adayların eğitim programına katılımlarında en az ortaokul mezunu olmak, 19 yaşını doldurmuş olmak gibi şartlar aranmaktadır.

ÜDY Belgesi Eğitim Programları

ÜDY belgesi eğitim programları belge türüne farklı müfredat içeriğini kapsamaktadır. Müfredat ve ders saatleri bakanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitimi tamamlamak için derslere %80 oranında katılım zorunludur. ÜDY belgesi eğitim programlarında taşımacılık sektöründe yönetici olmak için gerekli mesleki eğitim verilmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip olmak için eğitim programını başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Yeni Ümit Kurumları olarak ÜDY eğitim programlarında avantajlı olanaklar sunmaktayız. Eğitim programlarımız sınavı kazandırma odaklı eğitim programlarıdır.