Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

SAYIN SÜRÜCÜ ADAYLARI ;

YAZILI VE DİREKSİYON SINAVLARINA GİRMEDEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ MUTLAKA OKUMANIZ GEREKİR.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
KILAVUZU

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Sonuçları

07 – 08 Ocak 2012 Direksiyon Sınavı ile ilgili detaylar için tıklayınız>>>
Bu kılavuz; “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Özel Motorlu Taşıt
Sürücü Kursları Yönetmeliği” ve “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar
ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları” doğrultusunda hazırlanmış, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 03.03.2005 tarih ve 2437 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Adresimiz:
a) Sınavla ilgili herhangi bir konuda danışma için:
Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Birimi 06500-Teknikokullar/ANKARA
b) Sınavla ilgili bu kılavuzda yer almayan konularda adaylarca gönderilecek her türlü dilekçe ve kurumlarca gönderilecek genel veya özel nitelikli yazılar için:
Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Açık öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
06500-Teknikokullar/ANKARA
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde
değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir
ve kamuoyuna duyurulur.
1. MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
Merkezi sitemle yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı 2010 yılı içerisinde
aşağıda belirtilen tarihlerde 6 kez tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
Aday sayısının beklenenden fazla olması halinde yeni sınav merkezleri belirlenebilecektir.
SINAV TARİHLERİ……SAATİ
02 Şubat 2013 Ehliyet Sınavı
16 Mart 2013 Ehliyet Sınavı
13 Nisan 2013 Ehliyet Sınavı
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı
24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınavı
02 Kasım 2013 Ehliyet Sınavı
14 Aralık 2013 Ehliyet Sınavı

1- 11 Şubat 2012 Ehliyet Sınavı …………… Cumartesi Saat 11:00
2- 14 Nisan 2012 Ehliyet Sınavı…………….. Cumartesi Saat 11:00
3- 30 Haziran 2012 ehliyet Sınavı………….. Cumartesi Saat 11:00
4- 1 Eylül 2012 ehliyet Sınavı……………….. Cumartesi Saat 11:00
5- 20 Ekim 2012 ehliyet Sınavı ……………… Cumartesi Saat 11:00
6- 15 Aralık 2012 ehliyet sınavı ……………… Cumartesi Saat 11:00
2.BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR

2.1. BAŞVURULAR NEREYE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, gerekli belgelerini tamamlayarak Motorlu
Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıt olacaklardır. Bu kurslarda teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar
kurs tarafından istenen belgeler ile banka dekontunu kurs müdürlüğüne, süresi içerisinde
teslim ederek sınav başvurusunu yapmış olacaklardır.

Aday Takip Programından alınacak başvuru formu çıktısı aday ve kurs müdürlüğü
tarafından kontrol edilerek imzalanacak bir kopyası adaya, bir kopyası Millî Eğitim Müdürlüğüne
banka dekontları ve başvuru bilgilerini içeren disketle birlikte teslim edilecek, bir nüshası da
kurs müdürlüğünde dosyalanacaktır. Adaylar bu belgeyi sınav sonuçlanıncaya kadar muhafaza
edecektir.

Adaylar, başvuru esnasında düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi”ni sınav hakları bitinceye kadar
kullanacaklardır.
2.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADAY TAKİP PROGRAMINA GİRİLMESİNDEN
KİM SORUMLU OLACAKTIR?

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıtlı olup, eğitimlerini ve belgelerini tamamlayan
kursiyerlerinin bilgilerini “Sınav Uygulama Plânı”na uygun olarak “Aday Takip Programı”na
girilmesinden ve ilgili birimlere ulaştırılmasından Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Yöneticileri
sorumludurlar.

2.3. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
Aday,
a.Teorik eğitimini tamamlamamışsa,
b. Banka alındı makbuzu eksikse ve süresi içerisinde yatırmamışsa,
c. Banka dekontundaki bilgiler yanlış veya eksikse,
d. Sürücü belgesi alma şartlarını taşımıyorsa,
e. Sürücü kursu tarafından aday bilgileri süresi içerisinde Merkeze bildirilmemişse,
başvurusu geçersiz sayılır.
2.3. SINAV ÜCRETİ
Adaylar sınav ücreti olarak 50 TL ödeyecektir. Ayrıca başvuru ücreti vb. herhangi bir ücret
ödemeyeceklerdir.
Adaylar 50 TL Sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yatıracaklardır.
(Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubelerince Kurumsal Tahsilat programı aracılığı ile tahsil
edilecektir.)
Banka dekontunda adayın adı soyadı, T.C. Kimlik No ve sınavın adı bulunacaktır.
Adaylar, banka alındı makbuzunu son başvuru tarihinden önce kurs müdürlüğüne teslim
edeceklerdir.
Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı
sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
2.4. KURS MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan, yıpranmış ve soğuk damgası olmayan
adayların nüfus cüzdanlarını yeniletmeden kursa kayıtlarını kabul etmemek,
Kurslarına kayıtlı olan adaylardan sınava gireceklerin bilgilerini, doğru olarak
sisteme kayıt etmek ve belirtilen süre içerisinde liste ve disket ortamında ilgili
makama teslim etmek.
Sınava girecek adayların bilgilerinin yer aldığı listeyi bütün adayların göreceği
bir yerde ilan etmek ve millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeden evvel
adaylar tarafından kontrol edilmesini sağlamak ve bilgilerinde herhangi
bir eksiklik veya yanlışlık olanların bilgilerini düzeltmek ve düzeltilmiş
şekli ile aday takip programına aktarmak.
Aday takip programına adaylara ait bilgiler tek tek girilecek, aday ve kurs
müdürlüğü tarafından çıktısı kontrol edilerek imzalanacak bir
kopyasını adaya, bir kopyasını da banka dekontları ve başvuru bilgilerini
içeren disketle birlikte İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndermek, bir nüshasını da
dosyalamak.
Sınava girecek adayların sınav ücretlerini süresi içerisinde bankaya yatırmalarını
sağlamak ve dekont numaralarını aday takip programına işlemek.
Sınava girecek olan adaylar için sınav yerlerini belirten “Sınav Giriş Yeri Bildirim
Belgesi”
düzenlemek ve sınav tarihinden bir hafta önce adaylara teslim etmek.
Sınava girecek adaylara sınava girerken yanlarında karalama kağıdı, ders notu, telsiz,
çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar götürmemelerini; sınav esnasında bu
araçlardan herhangi biri yanlarında olanların, sınav kurallarına uymadıklarından
dolayı sınavlarının geçersiz sayılacağını imza karşılığı duyurmak.
Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle
sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları
gerektiğini duyurmak.
Aday takip programında örneği verilen, sınava girecek her aday için fotoğraflı
“Sınava Giriş Belgesi” hazırlamak ve fotoğraflı kısmını PVC ile pres kaplama
yapmak ve adayların bu sınav giriş kartını sınav hakları bitinceye kadar
kullanmalarını sağlamak. (Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olacaktır.)
Sınav giriş kartının fotoğraflı kısmının (PVC ile pres kaplamadan sonra)
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile okunaklı bir şekilde
mühürlenmesini sağlamak.
Adayların sınav esnasında soğuk damgalı fotoğraflı sınava giriş kartı ile
birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmalarını hatırlatmak. Bu
belgelerden herhangi birinin soğuk damgasız olması halinde sınava
giremeyeceklerini duyurmak.
Sınav sonuçlarını adaylara duyurmak.
2.5 ÖN İNCELEME KOMİSYONLARININ YAPACAĞI İŞLER
2.6.1. Ön inceleme komisyonunda görevlendirilen personel, kursiyerin
dosyasını incelerken aşağıdaki hususlara dikkat edecektir. Sınava giriş şartlarını
taşımayan adayların sınav başvurusunu kabul etmeyeceklerdir.
T.C. kimlik numaralarının doğru yazılıp yazılmadığı,
Kimlik bilgilerinin (Adı Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi v.b.) doğru
olup olmadığı,
Adayın aldığı eğitimle sınavına gireceği sertifika türünün uyup uymadığı,
Sertifika türlerinin doğru yazılıp yazılmadığı,
Adayların kaçıncı sınav hakkını kullandığı,
Sınav ücretinin zamanında yatırılıp yatırılmadığı,
Adayların ilgili mevzuattaki kurallara göre kursa devam edip etmediği,
Eğitimlerini sınav tarihinden önce tamamladığı,
Sınava giriş belgelerindeki fotoğrafın üzerinin PVC ile kaplandığı ve
soğuk damgayla okunaklı bir şekilde mühürlendiği,
Sınava gireceği derslerin doğru yazılıp yazılmadığı,
İkametgahının veya işyerinin kursun bulunduğu yerleşim biriminde olup
olmadığı, ikamet belgesinin polis/jandarma karakolunca onaylanıp onaylanmadığı,
Sınava gireceklere ait aday listesi ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığı,
Aday Takip Programından alınan başvuru formu çıktısı adaylara imzalatılıp
onaylanmış ve listelere eklendiği,
Sınava girmesi gerekirken bilgisi gelmeyen aday olup olmadığı,
Sınava girecek adaylara sınav kılavuzunun dağıtıldığına dair imza
çizelgesinin olup olmadığı,
Girecekleri sertifika türüne uygun sağlık kurulu raporlarının eksiksiz
olduğu,
Adayların başka bir kursta kayıtlı olup olmadıkları,
hususları kontrol edilecektir.
Bu hususlardan eksik olanların başvuru süresi içerisinde tamamlanması kurs
müdürlüğünden istenecek, tamamlanmadığı takdirde aday listesinden çıkarılacaktır.
2.6.2. Başvurusunu zamanında yaptığı halde sürücü kurs müdürlüklerince sınava
girecekler arasında ismi bildirilmeyen adayların durumları ön inceleme
komisyonlarınca incelenecek Valilik kanalıyla merkezimize bildirilecektir.
2.6.3. Yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda ekte örneği bulunan “Ön
İnceleme Komisyon Tutanağı”nı dolduracak, tutanaktaki hususlar haricinde
bildirilmesi gereken durumlar için rapor hazırlanacaktır.
2.6.4. Ön İnceleme Komisyon Tutanağı ile eklerini, sınava girecek adayların
onaylanmış listelerini ve disketini ilgili makama süresi içerisinde teslim edecektir.
2.6.5. Sınav yerlerinin ilanından sonra, sınav yerleri çıkmayan adayların durumunu
incelemek ve sonuçtan Bölge Sınav Yürütme Kurulunu bilgilendirecektir.
2.6. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER
Kurs Müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki sınavlarda
başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip programına girilen
ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketlerinin ön inceleme
komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek il millî eğitim
müdürlüğüne süresi içerisinde teslim etmek.
2.7. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER
İl merkezindeki kurs müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki
sınavlarda başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip
programına girilen ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketleri ile ilçe
millî eğitim müdürlüklerinden gönderilen liste ve disketlerin ön inceleme
komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek
[email protected] adresine süresi içerisinde göndermek.
3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.1. ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?
Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup, adaylar
kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak binalara bilgisayar ortamında
rasgele yerleştirilecektir.
3.2. SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?
Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta
önce www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten
T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.
Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini
öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim
belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.
Adaylar sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.
3.3. ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER
BULUNDURACAKLARDIR?
a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (Her ikiside
soğuk damgalı olacak)
b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,
3.4. ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?
3.4.1. İlk defa sınava girecek adaylar;
● A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;
İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç
Tekniği Bilgisinden,
● H sertifika türünde;
İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,
3.4.2. Sertifika Farkı için;
Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.
3.4.3. Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;
başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.
3.5. SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR
SÜRE VERİLECEKTİR?
Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi
aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.
SERTİFİKA TÜRÜ
İLK YARDIM
TRAFİK VE ÇEVRE
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ
TOPLAM SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
A1 – A2
30
40
20
90
120 Dakika
B
30
50
40
120
150 Dakika
C – D – E
30
50
40
120
150 Dakika
F – G
30
40
30
100
130 Dakika
H
30
50
Muaf
80
100 Dakika
3.6. SINAVIN UYGULANMASI

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları girişte verilen sınav takviminde belirtilen
tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda
gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında
yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları
zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava
alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri
ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara
hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki
bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler;
kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon
görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adayla; test kitapçıklarının üzerindeki
ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup
olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa
olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler
45 dakika) içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
Adayların;
Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter,
kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,
Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri,
sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden
kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde
bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde
davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların
dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse
kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi
adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına
eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu
gönderilmeyecektir.
3.7 ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon
görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız
işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.
Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı
, soyadı gibi bilgilerle sertifika türünün size ait olup olmadığını
kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek
tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa
veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan
yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon
başkanının açıklamalarına göre yazınız.
Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu,
radyo vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi
bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav
kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki
bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine
söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Test kitapçığı türünü cevap
kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu
bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız.
Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun
seçeneği kodlayınız.
Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı
vardır. Y kitapçığı kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü
bölümünün Y yuvarlağını, Z kitapçığını kullanan adaylar cevap kâğıdındaki
kitapçık türü bölümünün Z yuvarlağının içini karalayacaklardır.
Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu
gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak
işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında
bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak, size göre doğru
olan seçeneği kodlayınız. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini
temizce siliniz.
Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir
tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak
değerlendirilecektir.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız
dikkate alınmayacaktır.
Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz.
Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından,
ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala
uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle
bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama
listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.
3.8. CEVAP KÂĞIDI
Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı
seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her
sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken
yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan
karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya
verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış
konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu
iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek
cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir
silgi kullanmaya özelikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap
kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.
Örnek:
Trafik ve Çevre Bilgisi Testi
Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için
azamî hız saatte kaç kilometredir?
A)80 B) 70 C) 60 D) 50
Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik
ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D”
harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.
Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.
3.9. SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı) ve
sınav yeri belgesini sıranın üzerine koyacaktır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik
kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap
kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını
imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını,
güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri,
cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum,
adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu
nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine
teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak
güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina
sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak
seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.
3.10. SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
Ölçme Değerlendirme ve Açık öğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait
sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir
tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı
geçersiz sayılır.
Ayrıca;
Kopya alma veya verme girişiminde bulunan,
Kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,
Cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,
Soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar
ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir
, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin
sınavı geçersiz sayılır.
3.11.ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ
İNCELEMELER YAPILIR?

Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar
bilgi işlem yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular
değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda,
kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede
ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak,
geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde
bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya
çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları
ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.
3.12. SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
3.12.1. Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.
3.12.2 Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday
numarasını ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi
birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.
4. DEĞERLENDİRME
Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış
cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için
100 üzerinden puanlar hesaplanır.
5. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için,
http://www.yeniumitehliyet.com   adresine girerek sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz…….
6. EHLİYET SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları sınav sonuçlarının internetten ilân edildiği tarihten itibaren
nedenini belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler..
Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar sınav sonuçlarının internetten ilân
edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuracaklardır. İtiraz başvurusunun
süresinde olup olmadığının hesaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen
evrak biriminin tarih damgası esas alınacaktır. İnceleme istekleri ivedilikle karara bağlanacaktır.
İnceleme isteğinde bulunan adaylar 8 TL. sınav inceleme ücretini, T.C. Ziraat Bankası
Beş evler Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin
5495218-5001 No’ lu hesabına yatıracaklar ve dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları
dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.7. Mesleki yeterlilik src eğitimi ile ilgili olarak T.C.Ulaştırma Bakanlığı yılda 4 defa sınav yapılmaktadır.