Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

İşitme Engellilerin ve Kulağı Duymayanları Aldığı Ehliyet Türleri

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

İŞİTME SORUNU OLANLARA VERİLEN EHLİYET TÜRLERİ

a) İşitme normal olmalıdır. Normal kulak hava yolu eşiği 35 dB’ den iyi işitmek üzere diğer kulaktaki kayıp 50 dB olmalıdır.
b) İşitmeyi yukarıda tarif edilenden daha kötü olan olgularda; bir kulağı normal olmak koşuluyla, işitme düzeyi işitme cihazı ile kötü işiten kulakta en fazla 50 dB olmak kaydıyla B ve F sınıfı ehliyet alabilirler; bu kişilerin ticari araç kullanamayacakları ancak; işitme cihazı ile kullanabilecekleri belgelerine işlenir.
c) İşitme cihazı kullananlar A1, A2, C, D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi alamaz. İşitme cihazı kullandıkları halde B Sınıfı Sürücü Belgesi alanların ticari araç kullanmayacakları belgelerine işlenir. B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da ticari araç kullanacaklarda C, D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlarda işitme tam olmalı, ileri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olmamalıdır.


ç) E Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan ticari taşıt kullanacak olanlarda, doğuştan veya sonradan meydana gelen ileri derecede şekil bozukluğu ve harabiyet olmamalıdır. B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da bu durumda olanların ticari araç kullanamayacakları belgelerine işlenir.
d) Rudimental aurikula ve dış kulak yolu atrezisi olmamalı, eğer iki ve tek taraflı rudimental aurikula ve dış kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tipi işitme kaybı varsa, (b) bendine göre değerlendirilir.
e) Otoskleroz, presbiakuzi, skatrisiel otit, timpanoskleroz, kolesteatomlu veya kolesteastomsuz kronik otit, gibi ilerleyici kulak hastalıklarında yukarıdaki şartları taşımak koşuluyla en az 2 yılda bir muayene kaydı istenir.
f) Bedenen ve ruhen sağlam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan işitme ve konuşma engellilere, ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. Bunların kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine işitme ve konuşma engelli olduklarını belirleyen işaretler (Ek:2) yapıştırılması ve yeterince dikiz aynaları ile araçların donatılması gereklidir. Ayrıca, her iki kulakta 50 dB’ den fazla işitme kaybı olan ve/veya işitme cihazından fayda görmeyen olgular bu kapsamda değerlendirilir.

 • Görme Yeteneği: Görme derecesi, sürücü belgesi almaya uygun olmalıdır.
 • İşitme Seviyesi:
  • Her iki kulakta da işitme kaybı: Saf ses ortalaması 35 dB veya daha iyi olmalıdır.
  • Tek taraflı işitme kaybı: İşitme kayıplı kulakta saf ses ortalaması en fazla 50 dB olmalıdır.
 • İşitme Cihazı Kullanımı:
  • Yukarıdaki işitme seviyelerini işitme cihazı ile sağlayabilenler de ehliyet alabilir.
  • İşitme cihazı kullanan kişilerin aldıkları belgelerine işitme cihazı kullandıkları belirtilir.
 • Araç Donanımı:
  • H sınıfı sürücü belgesi alan işitme engellilerin kullandıkları araçlarda,
   • Yeterince dikiz aynaları
   • Arka camın sol ve sağ üst köşelerinde işitme engelli olduklarını belirten işaretler bulunmalıdır.

Sürücü Belgesi Alma Süreci:

 • İşitme engelli adaylar, normal sürücü adaylarıyla aynı sınavlara girerler.
 • İşitme testi: Sürücü belgesi sağlık komisyonunda adayın işitme testi yapılır.
 • Uygunluk Raporu: İşitme testinin ve diğer sağlık kontrollerinin sonuçlarına göre adaya uygunluk raporu verilir.
 • Sınavlar: Uygunluk raporu alan aday, teorik ve direksiyon sınavlarına girer.
 • Ehliyet Alma: Tüm sınavlardan geçen adaya H sınıfı sürücü belgesi verilir.