Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 15

1- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

a. Şaft b. Kısa rot c. Distribütör d. Rot başı

2- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
a. Karbüratör   b. İstavroz dişlisi
c. Kavrama    d. Ayna dişlisi

3- Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emme – ateşleme – egzos – sıkıştırma
b. Emme – sıkıştırma – ateşleme – egzos
c. Eksoz – emme – sıkıştırma – ateşleme
d. Emme – eksoz – ateşleme – sıkıştırma

Üdy Belgesi
Karayolu taşımacılığı yapan işletmelerde çalışmak isteyen ve üst düzey yönetici eğitimi almak isteyenler aşağıdaki linki ziyaret edebilirler.
https://www.udybelgesi.com/udy_belgesi_nasil_alinir.asp

4- Bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karbüratör b. Marş motoru
c. Akümülatör d. Distribütör

5-Elektronik ateşleme sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akü voltajı yüksektir b. Frenler iyi tutar
c. Buji çakma voltajı yüksektir   d. Frenler tutmaz

6-Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
a. Saf su b. Alkol c. Asit d. Antifriz

7- Akümülatörün iki kutup başı üzerine birden dokunacak şekilde madeni bir parça konulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Akümülatör daha iyi şarj olur
b. Akümülatör şarj olur
c. Akümülatör şarj olur
d. Akümülatör kısa devre olur patlar

8- Motora gerekli olan benzin – hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benzin otomatiği  b. Egzoz manifoldu
c. Distribütör d. Karbüratör

9- Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyonlu yakıt sisteminin bir parçasıdır?
a. Buji b. Enjektör
c. Karbüratör d. Distribütör

10- Kirli hava filtresinin temizlenmesi nasıl yapılır?
a. Basınçlı hava ile temizlenir
b. Sodalı su ile temizlenir
c. Ilık su ile temizlenir
d. Soğuk su ile temizlenir

11- Aşağıdaki terden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?
a. Besleme pompası b. Enjektör
c. Karbüratör   d. Isıtma bujileri
12- Aracın fazla yakıt yakmasının sebebi aşağı-
dakilerden hangisidir?
a. Emme manifoldunun tıkalı olması
b. Hava filtresinin tıkalı olması
c. Emme supabının kapalı kalması
d. Eksoz supablarının kapalı kalması

13- Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marş sistemi    b. Soğutma sistemi
c. Şarj sistemi          d. Yağlama sistemi

14- Araçta, kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
a. 80 – 90 sn  b. 20 – 60 sn   c. 60 – 80 sn d. 10 – 15 sn

15- Aracı çalıştırmak için marş yapıldığında marş
motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karbüratöre benzin gelmiyordur
b. Akümülatör kutup başları oksitlenmiştir
c. Bujilere akım gelmiyordur
d. Vantilatör kayışı gevşektir

16- Enjeksiyon sistemli araçta kontak anahtarlarını
açtıktan sonra, marş yapabilmek için hangi lambanın
sönmesi gerekir?
a. Yağ lambası
b. Şarj lambası
c. Enjeksiyon sistem yağ lambası
d. Enjeksiyon sistemi uyarı lambası

17-Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır?
a. Motor yağ çubuğundan b. Motor yağ göstergesinden
c. Motor yağ karterinden   d. Motor yağ müşüründen

18. Kullanma kılavuzuna göre, belli km. sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
a. Yağ filtresi b. Direksiyon simidi
c. Camlar d. Dikiz aynaları

19- Araçta, eksozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Motor yağında su vardır b.Yakıtta su vardır
c. Motor yağ yakıyordur d.Motor fazla benzin yakıyordur

20- Araçta, motor yağının kontrolü yapılırken yağ
çubuğu üzerindeki yağ seviyesi ne kadar olmalıdır?
a. Yağ çubuğunun üst çizgisinde
b. Yağ çubuğunun iki çizgisi arasında
c. Yağ, yağ çubuğunda hiç görülmemeli
d. Yağ çubuğunun alt çizgisinde