Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 14

1- Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a. Diferansiyel arızalıdır b. Akslar arızalıdır
c. Kavrama kaçırıyordur d. Hidrolik kalmamıştır
2- Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?
a. Endüksiyon bobini b. Sigorta
c. Tevzi makarası d. Konjektör

3- Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karterdeki asit seviyesini gösterir
b. Karterdeki hidrolik seviyesini gösterir
c. Karterdeki antifriz seviyesini gösterir
d. Karterdeki motor yağı seviyesini gösterir

4- Benzinle havayı 1/15 oranında karıştıran
yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yakıt pompası         b. Karbüratör
c. Hava filtresi        d. Subaplar

5- Şanzıman (vites kutusu) ve diferansiyelde
hangi cins yağ kullanılır?
a. Dişli yağı              b. Hidrolik yağı
c. Motor yağı             d. İnce yağ

6-Rölanti devrinin yüksek olmasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yakıt tüketimi artar  b. Yakıt tüketimi düşer
c. Hava tüketimi düşer   d. Motor sarsıntılı çalışır

7- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
a. Şaft b. Piston c. Aks d. Rot

8- Araç iteklenerek motor çalıştırılacak olursa aşağıdaki parçalardan hangisi kopabilir?
a. Volan kayışı       b. Triger kayışı
c. Vantilatör kayışı      d. Marş kayışı

9- Araçta kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
a. 30 – 60 sn       b. 60 – 80 sn
c. 20 – 60 sn       d. 10 – 15 sn

10- Araçta egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Motor hararet yapmıştır
b. Egzoz susturucusu deliktir
c. Motor yağı fazladır
d. Hava filtresi deliktir

11- İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
a. Kömür – mazot – LPG b. Alkol – benzin – LPG
c. Benzin – motorin – LPG d. Alkol – gaz yağı – LPG
12- Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, far-
lar yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akümülatörün kutup başları gevşektir
b. Bujiler arızalıdır
c. Yağ pompası arızalıdır
d. Benzin otomatiği arızalıdır

13- Marşa basılıp motor çalıştığında aşağı-
dakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
a. El fren lambasının b. Yağ lambasının
c. Sinyal lambasının   d. Park lambasının
14- Bir aracın egzoz dumanı siyah çıkıyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır?
a. Vantilatör kayışına b. Yağ seviyesine
c. Soğutma suyuna     d. Hava filtresine

15- Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi
sistem sağlar?
a. Soğutma b. Yakıt c. Yağlama d. Ateşleme

16- Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik
enerjiye çeviren makinelere ne denir?
a. Dinamo b. Vites kutusu c. Diferansiyel d. Motor

17- Aracın direksiyon boşluğu fazla ise muhtemel
arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vites kutusu aşınmıştır b. Rot başları aşınmıştır
c. Krank mili aşınmıştır  d. Pistonlar aşınmıştır

18. Kullanma kılavuzuna göre belli kilometre sonun-
da araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
a. Yağ filtresi            b. Direksiyon simidi
c. Camlar             d. Dikiz aynaları

19- Alternatörlü araçla elektrik kaynağı ile tamir
yapılacağı zaman ne yapılır?
a. Akümülatör kutup başı bağlantıları sökülür
b. Alternatörün kömürleri sökülür
c. Soğutma suyu boşaltılır
d. Motor yağı boşaltılır

20- Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
a. Motor daha hızlı döner
b. Motor daha yavaş döner
c. Marş dişlisi zarar görür
d. Motor daha iyi yağlama yapar

CEVAPLAR:
1 – D             11 -C
2 – C          12 – A
3 –  D 13-  B
4 – B  14– D
5 – A 15- C
6 – A 16- D
7 – B 17- B
8 – B        18- A
9 – D 19- A
10- B 20- C