Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

TRAFİK İŞARETLERİ

Tehlikeli Eğim (iniş)
Levhanın anlamı:
İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir.İniş eğimli kesimde, çıkışta kullanılan vitese inmek için hız azaltılır, uygun vitese geçilir.

Tehlikeli Eğim (çıkış)
Levhanın anlamı:
Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir.Çıkış eğimli kesimi rahat çıkmak için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

Taşıt Giremez
Levhanın anlamı:
Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına konulan ” sağdan gidiniz” levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.iz” levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.

El Arabası Giremez
Levhanın anlamı:
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. El arabası sürenlerin bu yola girmemesi gerekir.

Sola Tehlikeli devamlı virajlar
Levhanın anlamı:
İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine gidileceğini bildirir.Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Levhanın anlamı:
Yolun her iki yönde motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir.

Motosiklet Giremez
Levhanın anlamı:
İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine gidileceğini bildirir.Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Ana Yol- Tali yol Kavşağı
Levhanın anlamı:
İlerde anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

Yaya Giremez
Levhanın anlamı:
Yolun her iki yönde motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir.

Köprü Yaklaşım Levhası
Levhanın anlamı:
Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görülmesini sağlar.

Refüj Başı Ek Levhası
Levhanın anlamı:
Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına konulan ” sağdan gidin

İki Yönlü Trafik
Levhanın anlamı:
Genel olarak bölünmüş bir yolda, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu gösterir. Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.