Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Trafik İşaret ve Anlamları

Trafik İşaret ve Anlamları yazımızda, trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik işaretleri , trafik işaret levhaları, yol çizgileri ve anlamları ile diğer işaretleme elemanları hakkında bilgilere yer verdik.

Trafik işaretlerinin bu sıralaması aynı zamanda bunlara uymadaki öncelik sıralamasıdır.
Sesli veya yazılı ışıklar; araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup yayalara hitap eder.
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nitelik ve nicelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığı ‘nın görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.

1- Trafik Görevlisinin İşaretleri

Trafik Görevlisinin İşaretleri

Trafik Görevlisinin İşaretleri

a- Trafik görevlisinin her iki kolunu veya sağ veya sol kollarından birini yere paralel olarak yana açtığı durumda; kollar doğrultusundaki araçlara  geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir.
b- Trafik görevlisinin sağ veya sol kolundan birini havaya kaldırması durumunda, bütün yönlerdeki araçlara  dur  demektir.
c- Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı yönelttiği doğrultudaki karayolunu kullananlar için  dur demektir.
d- Görevli kişinin kısa sesli tek veya fasılalı düdük işareti uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük işareti dur demektir.
e- Trafiği hızlandırma işareti; Trafik polisi, hızlandırmak istediği yöne sol yada sağ yanı dönük olarak, o yönde bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir.
f- Trafiği yavaşlatma işareti; Trafik polisi, yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük durur ve sağ yada sol kolunu (trafiğin akış yönüne göre- omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45 derece ile 90 derece arasında seri olarak yavaş yavaş sallar.

2- Işıklı Trafik İşaretleri

Işıklı Trafik İşaretleri

Işıklı Trafik İşaretleri

a- Kırmızı Işık

Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmez. Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteriyor. Aksi bir işaret olmadığı sürece hiçbir yöne hareket etmeyecek ve sabit kalacaktır.

b- Kırmızı – Sarı Işık

Yol trafiğe açılmak üzeredir, harekete hazırlanılır.

c- Yeşil Işık

Yol trafiğe açıktır, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.

d- Sarı ışık:

Yol trafiğe kapanmak üzeredir, emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlar geçebilir, diğer araçlar durmak zorundadır. İkaz ve ikaz anlamına gelir ve trafik ışıklarının sırasına göre yolun trafiğe açıldığını veya kapatıldığını belirtir.

e- Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık:

Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir.

f- Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık:

Mutlak duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.

g- Işıklı Oklar:

Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak olan sürücülerin ışıklı okun yeşil yanmasını beklemelerini bildirir.

3- Yol Çizgileri

Yol Çizgileri

Yol Çizgileri Ve Anlamları

a- Kesik Kesik Yol Çizgisi:

Kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebilir. Düz yol kesimlerine net bir görüş sağlayacak şekilde kesikli yol çizgileri çizilir. O yol çizgisinde kurallara uyduğumuz ve trafiği tehlikeye atmadığımız sürece şerit değiştirebileceğimizi, örneğin öndeki aracı geçebileceğimizi belirtiyorlar.

b- Devamlı Yol Çizgisi:

Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple öndeki araç geçilemez, şerit değiştirilemez. Devamlı yol çizgisi boyunca sol şerit hiçbir nedenle geçilemez veya üzerinden geçilemez. (İstisna, üç şeritli ve iki şeritli yol kesimlerinde sağ şeridin eğimli olarak geçilmesidir). Öndeki araçların sollanmasının yasak olduğu kavşaklar, tepeler, virajlar, yaya geçitleri, köprüler ve tüneller. Aşağıdaki gibi yerlere girerken kullanıldığı için şerit değiştirilemez:

c- Kesik Devamlı Yol Çizgisi:

Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir. Bu çizgi boyunca araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.

d- Yan Yana iki Devamlı Yol Çizgisi:

Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, ayrıca (refüj- anlamındadır. Hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilmez.

e- Park Yeri Çizgileri:

Araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir.

f- Yaya Geçidi Çizgileri:

Yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

g- Yön Okları:

Özellikle kavşak yaklaşımlarında gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini gösteren çizgilerdir.

h- Azami Hız Sınırı:

Taşıt yolu üzerine yazılan sayılar bu yol kesimindeki azami hızı gösterir.

ı- Park Yasağı Çizgileri:

Park etmenin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına veya kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

4- Diğer İşaretleme Elemanları

Diğer İşaretleme elemanları ise; kenar taşları, oto korkulukları, bordür taşları vb. gibi elemanlardır. Düz yol kesimlerinde kenar taşları arasında 50 metre mesafe vardır.

YouTube Kanalımız: https://www.youtube.com/@yeniumitehliyet7583/