Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

HIZ KURALLARI

Sürücüler Hızlarını ;
Trafik Kuralları
Azami Hız Sınırları
1- Kullandıkları aracın cinsine, teknik özelliklerine,
2- Kullandıkları aracın yük durumuna,
3- Yol durumuna,
4- Hava durumuna ve görüş mesafesine ,
5- Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar. Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için 20 km/s arttırabilir.
Araç Cinsleri
Şehir İçi
Şehir Dışı
Bölünmüş Yollar
Otoyol
Otomobil
50
90
110
120
Otobüs, Minibüs
50
80
90
100
Kamyonet,
50
80
85
95
Panelvan
50
85
100
110
Kamyon ve Çekici
50
80
85
90
Motosiklet
50
80
90
100
İş Makinaları,
20
20
20
Yolun yapım,
bakım veya
işletilmesinden
sorumlu kuruluştan
izin alınmadan
giremez
L.T. Traktör,
20
30
40
Giremez
Servis Freni Bozuk Araçları
Çeken Araçlarda

20
20
30
40
Tehlikeli madde taşıyan
araçlar ve özel yük
taşıma izin belgesi
veya özel izin belgesi
ile karayoluna çıkan
araçlarda (Belgelerinde
aksine bir hüküm yoksa)
30
50
50
60

Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km. ‘dir. Araçlara römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte 10 km. düşülmesi gerekir.Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak- freni bozuk olan araçları çeken araçlar, saatte 15 km. den fazla hızla sürülemezler.

Sürücüler:
1- Kavşaklarla yaklaşırken,
2- Dönemeçlere girerken,
3- Tepe üstlerine yaklaşırken,
4- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
5- Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,
6- Demir yolu geçitlerine yaklaşırken,
7- Tünellere yaklaşırken,
8- Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,
9- Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken,Hızlarını azaltmak zorundadırlar.Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10′ a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır, cihazlarına el konulur.