Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

ARAÇ BİLGİSİ VE MOTOR SORULARI-19

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

 Motor ve Araç Bilgisi Soruları 19

1- Buji ile ateşlemeli motorlarda, aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

a. İspirto ve gaz yağı

b. Motorin ve LPG

c. Gaz yağı ve motorin

d. Benzin ve LPG

2-Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?
a. Diferansiyel

b. Şaft

c.  Silindir kapağı

d. Rot

3- İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
a. Araç motorlarında

b. Helikopter motorlarında

c. Jet motorlarında

d. Uçak motorlarında

src 5 belgesi

4- Aşağıdakilerden hangisi motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulurca, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalarındandır?
a. Bujilerin yanması
b. Flaşörün yanması
c. Konjektörün yanması
d. Endüksiyon bobininin yanması

5-Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?
a. Buji b. Platin c. Konjektör d. Enjektör

6-Akümülatörün elektrolit seviyesini tam olarak ayarlayabilmek için aşağıdaki düzeylerden hangisine kadar saf su konur?
a. Akümülatörün tamamına

b.Plakaların 1 cm. altına

c. Plakaların 1 cm. üzerine

d. Plakaların ortasına
7- Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a. Şaft

b. Platin

c. Eksantirik

d. Rot

8- Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Diferansiyele yağ karışımı göndermek
b. Silindire yağ karışımı göndermek
c. Diferansiyele benzin – hava karışımı göndermek
d. Silindire benzin hava karışımı göndermek

9- Motora gerekli olan benzin – hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karbüratör

b. Egzoz manifoldu

c. Benzin otomatiği

d. Distribütör

10- Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?
a. Az yakıt yakar

b. Fazla yakıt yakar

c. Fazla yağ yakar

d. Az yağ yakar

11- Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir
b. Yağ seviyesi kontrol edilmelidir
c. Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir
d. Zamanında benzin alınmalıdır

12- Enjektörlere püskürtme sırası ile basınçlı mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Besleme pompası

b. Endiksiyon bobini

c. Enjeksiyon pompası

d. Distiribütör

13- Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şarj sistemi

b. Soğutma sistemi

c. Yağlama sistemi

d. Marş sistemi

14-Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyor aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
a. Şarj sistemi

b. Yakıt sistemi

c. Marş sistemi

d. Yağlama sistemi

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

15- Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir
b. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır
c. Aracın el freni çekiktir
d. Debriyaj arızalıdır

16- Araçta, kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?
a. 80 -90 sn

b. 60 – 80 sn

c. 20 – 60 sn

d. 10-15 sn

17- Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
a. Ateşleme

b. Yağlama

c. Marş

d. Şarj

18. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
a. El fren lambasının

b. Park lambasının

c. Yağ lambasının

d. Sinyal lambasının

19- Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur?
a. Motor ısınır, yanar

b. Motor yakıtına yağ karışır

c. Motor çok soğur

d. Motor suyuna yağ karışır

20- Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Motor devri yükseltilir

b-Motor devri düşürülür

c. Motor hemen durdurulur

d. Motor rölantide çalıştırılır

CEVAPLAR:
1 – D     11 – A
2 – C    12 – C
3 – A    13-  D
4 – D    14-  B
5 – B    15- A
6 – C    16- D
7 – B    17- B
8 – D  18- C
9 – A   19- A
10- B    20- C