Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Alkollü Araç Kullanma Cezası ne kadar?

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN TRAFİK ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Alkollü Araç Kullanımı

Kaza riskleri nedeniyle trafik polisi için, sürücülerin alkol kontrolünün özel bir önemi vardır. Sürücü, alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü aynı suçu işlerse; yine Kanunun ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisince geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanılır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir. Alkollü Araç Kullanma Cezası ne kadar?

psiko-teknik

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, Sürücü belgesine el koyan Trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.
Meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle, alkol almış kişinin de dikkati dağılmaktadır.

Güvenli alkol limiti yoktur en doğrusu, hiç alkol almadan araç kullanmaktır.

Ticari araç sürücülerinin alması gereken src belgesi ve src belgesi fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
ÜLKEMİZDE YASAL ALKOL SINIRI

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı
Madde 97- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/2/2014-28918)
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.
Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kontrolü ise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde yapılır.

ALKOLÜN SÜRÜCÜLÜK BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilimsel araştırmalar alkolün hiç bir seviyesinin sürücülük için güvenli olmadığını göstermektedir. Bütün ülkeler yasal alkol limitini belirlerken konuyu tıbbi, psikolojik ve sosyal yönüyle değerlendirerek bir karara varmakta, belli bir riski kabul ederek bu limitleri belirlemektedirler.

Motorlu araç sayısının artmaya başladığı 1900’lü yılların ilk dönemlerinde, hızla oluşan trafik kurallarının yanı sıra, giderek alkollü sürücülük için de önlem alma ihtiyacı hissedilmiştir. Başlangıçta bu sınırın ne olması gerektiği ve nasıl ölçüleceği konusunda sorunlar yaşanmışsa da dünyada özellikle konuyu inceleyen bilimsel çevrelerin görüşü her zaman kan-alkol sınırının daha da aşağıya çekilmesi yönünde olmuştur. Bir başka deyişle yasal limitin altında olmanın sadece trafik cezasını engellediği, ancak can güvenliğini garantilemediği kabul edilmektedir.

Alkolün etkileri açısından yaş, cinsiyet, sürücülük deneyimi gibi bazı faktörlere bağlı olarak bireyler arasında farklılıklar görülmekteyse de, bunlar güvenli sürücülüğü garantileyecek kadar büyük farklar olmadığı gibi, tartışmalı sonuçlar olarak değerlendirilmektedirler. Bununla birlikte genel olarak araştırmalar 0.2 promil düzeyinden itibaren alkol düzeyi arttıkça sürücülük üzerinde olumsuz etkilerinin de arttığı yönünde birleşmektedir. Bu sınır kimi ülkeler tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<!– yeniumitehliyet.com –>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-6605626092365813″
data-ad-slot=”8736716591″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

ALKOL DÜZEYİNİN HESAPLANMASI VE ALKOL-KAN ORANLARI

ÖLÇÜM DEĞERİ 0.2 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 0.2 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: %0.025 (binde 0.25 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 0.5 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 0.5 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.063 (binde 0.63 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 0.8 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 0.8 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.1 (binde 1 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 1 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 1 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.13 (binde 1.3 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 1.5 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN):150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 1.5 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.19 (binde 1.9 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 2 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 2 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.25 (binde 2.5 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 3 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 3 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.38 (binde 3.8 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 4 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 4 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.5 (binde 5 alkol)
ÖLÇÜM DEĞERİ 5 Promil
PROMİL HESABI(MİLİGRAM ALKOL/MİLİLİTRE KAN): 500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5) 1 LİTRE KANDA NE KADAR ALKOL VAR: 5 gram alkol HACİM OLARAK KANDAKİ ALKOL ORANI*: % 0.6 (binde 6 alkol)

* 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir.

alkollü araç kullananlara verilen ceza, alkollü şoför, alkollü şöför, alkollü söför, alkollü şoföre verilen ceza nedir.

ALKOLÜN VÜCUT VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖLÇÜM DEĞERİ 0.2 Promil
ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme, davranışlar üzerindeki kontrolün azalması
ÖLÇÜM DEĞERİ 0.5 Promil
belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması. YASAL SINIR
ÖLÇÜM DEĞERİ 0.8 Promil
koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi
ÖLÇÜM DEĞERİ 1 Promil
sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler
ÖLÇÜM DEĞERİ 1.5 Promil
ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali
ÖLÇÜM DEĞERİ 2 Promil
ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar
ÖLÇÜM DEĞERİ 3 Promil
reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı

ALKOL İÇEREN İÇKİLER

Bir çok içkide bulunan alkol oranı (içkinin alkol derecesi) çok farklıdır ve bu nedenle ne kadar alkol alındığının belirlenmesi çok güç olabilir. Ayrıca alkolün vücutta yakılması zaman isteyen bir iştir ve bu da kişinin vücut ağırlığı, karaciğerinin büyüklüğü, genel sağlık durumu başta olmak üzere pek çok faktöre göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir çok kişi aldığı alkol miktarı konusunda yanılgıya düşmektedir.

Vücudunda 6 litre kan bulunduğunu varsaydığımız bir yetişkinin kan dolaşımına 3 gram alkol karışması halinde yasal sınıra ya çok yaklaştığı ya da aştığı düşünülebilir. Aşağıda, içinde yaklaşık olarak 12 gram alkol bulunan içki miktarları belirtilmiştir Bu içkilerin içerdiği alkol miktarı göz önünde bulundurulduğunda bir yetişkinin tehlikeli bir sürücü haline gelmesinin çok zor olmadığı görülür. Özellikle “hafif” içki olduğu düşünülerek bira ve şarabın çok fazla içilmesinin sürücüleri çok zor durumda bırakabileceğine dikkat edilmelidir.

alkol kullanınca araca binmenin cezası, alkollü kişiye verilen ceza miktarı, alkollü kişi trafik polisine yakalanınca verilen ceza.

ALKOLÜN VÜCUTTAN ATILMASI

Pek çok kişi alkol aldıktan sonra kahve içerek, egzersiz yaparak ya da biraz kestirerek alkolün vücuttan atılmasını hızlandırabileceğini düşünür. Oysa bunların alkolün yakılması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bunun için karaciğerin çalışmasına ve zamana ihtiyaç vardır.

Alkol alındıktan sonra muhakeme yeteneği, algılayış giderek bozulurken bunun sonucunda sürücülük becerileri azalmakta, buna karşılık yine bozulan muhakeme yeteneği ve azalan duygusal kontrol nedeniyle kendine güvende yersiz bir artış meydana gelmektedir. İşte bu çelişkili değişim sürücülük için daha da tehlikeli bir duruma yol açmaktadır. Bu nedenle alkol aldıktan sonra ne yapacağını düşünmek yerine içmeye başlamadan önce bazı kararlar almak daha yararlı olabilir. Bunlar eğer araç kullanılacaksa hiç içmemek, eğer içilecekse araç kullanacak bir kişi bulmak olabilir. Özellikle eğlenmek için çıkılan akşamlarda özel araç kullanmak yerine taksi ya da toplu taşım araçlarını tercih etmek uygun olacaktır. Hiç şüphe yok ki alkolün etkileri konusunda doğru bilgilenen ve bu tür kararları alkol almadan önce vermeye çalışan sürücüler bu konuda en doğru davranışı da yine kendileri seçebilirler.

ALKOL DENETİMLERİ

Alkollü Araç Kullanma Cezası ne kadar? Alkol denetimlerinde yapılan iş, kanda ne kadar alkol bulunduğunun belirlenmesi ve bu miktarın sürücülük için tehlike yaratacak düzeyde olup olmadığına karar verilmesidir.

Bu denetimin hangi hallerde, nasıl yapılacağı ve neye göre karar verileceği yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buna göre sürücünün alkollü olabileceğinden şüphe duyulduğunda ya da rutin alkol kontrolleri sırasında alkolmetreyle ölçüm yapılabileceği gibi, alkolmetrenin bulunmadığı hallerde görevliler tarafından sürücünün durumuyla ilgili gözlemlerin kaydedildiği bir alkol test raporu da düzenlenebilir. Ölçüm ya da gözlem sonucunda sürücünün, 0.50 promil düzeyinin üzerinde alkollü olduğu ve araç kullanamayacak durumda olduğu belirlenirse gerekli cezai işlemler yapılır (Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği).

Sürücünün itirazı halinde ise, öncelikle bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderilir. Polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kanındaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderilir. Tahlil imkanının bulunmadığı sağlık kuruluşlarında hekim tarafından yapılan muayene sonucuna göre düzenlenen rapor esas alınır (Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği).

Araçların Işıklandırılması

Otoyol Kuralları

Araç Muayeneleri

Çevre Bilgisi

Sürücü belgelerine uygulanan ceza puan uygulaması

Araçlarda Yakıt Tasarrufu