Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ

Vinç Operatörlük Belgesi

Vinç Operatörlük Belgesi

İş Makinesi Operatörlük Belge Türlerinden Vinç Operatörlük Belgesi

Vinç Kullanan Operatörün İş Kanununa Göre Operatörlük Belgesinin Olması Zorunludur.
Kule Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Standardı Nedir?

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir Standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek Standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçlar?:

 • İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,
 • İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,
 • Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,
 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,
 • İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,
 • Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,
 • Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
 • Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,
 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,
 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

İŞ MAKİNESİ (VİNÇ) OPERATÖRLÜK DERS PROGRAMI

BAZI KONU BAŞLIKLARI;

 • Vinç yükleme uygulamaları
 • Vinç geri uygulamaları İş makinelerinin tanıtımı, çeşitleri, görevleri ve yapısı
 • Yürüyüş takımları ve tekerlekler
 • Fren sistemi ve parçaları (pompa, silindir, depolar, yağlar, hız basınç ve yön kontrol valfları)
 • Pnömatik sistemler ve parçaları (kompresör, depo, boru ve hortumlar vb.)
 • Vinç, Bum ve Bıçak vb. Hidrolik kollar
 • Yüklü Vincin taşıyıcıya kadar taşınma uygulamaları
 • Vinç yeterli yüksekliğe kaldırılması uygulamaları
 • Hidrolik devirme kollarını kullanarak Vinç boşaltılması uygulamaları
 • Günlük bakımın yapılması ve önemi
 • Haftalık, Aylık, Altı aylık bakım yapılması
 • Arıza belirtileri ve tespiti, sebebi ve çözümleri
 • İş yeri emniyetinin sağlanması
 • Çalışma anında alınacak tedbir
 • Makine park emniyeti ve seyir emniyeti
 • Bakım onarım esnasında emniyet
 • İş makinesinin kullanıldığı iş, yer ve yapılarında uygulamalar
 • İş makinesinin verimli ve ekonomik kullanılması uygulamaları
 • Vinç tür iş makinesinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar

Operatör ve yardımcılarının görevleri
Metod ve Teknikler : Konular demostrasyon (göstererek anlatma) soru, cevap ve uygulama yoluyla işlenir. Konuyla ilgili resim, slayt, levha, film, geliştirilmiş şekiller anlatımda ve akılda kalıcılıkta kolaylaştırıcı yöntem olarak kullanılacaktır.
Eğitim Amacı :  Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak İş Makinesini tanıtarak kullanımını öğretmek. Meydana gelebilecek arızaların operatörce giderilmesini sağlayıcı basit arıza tekniklerini öğreterek beceri kazandırmak.

Kaç Çeşit Vinç Operatörlük Belgesi Var?

Vinç türü iş makineleri, özellikleri ve yaptığı işlere göre sınıflandırılmıştır. Bu vinç türlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kule vinç,
 • Kamyon üstü HİAB vinç,
 • Tavan vinci,
 • Kule vinci,
 • Sepetli vinç,
 • Manlift,

Bizi Twitter de takip edebilirsiniz: https://twitter.com/yeniumitehliyet