Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 4

1- Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

a. İspirto ve gaz yağı b. Benzin ve LPG
c. Gaz yağı motorin d. Motorin ve LPG

2- Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Silindirlere ateşleme sırasına göre akım göndermek b. Silindirlere ateşleme sırasına göre yağ göndermek
c. Akümülatörün voltajını 6 ile 12 volt arasına çıkarmak
d. Akümülatörün voltajını 1 5.000 ila 25.000 volt arasında yükseltmek

3- Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır b. Aşıntının azalmasıdır
c. Sistemde daha az hidrolik kullanılmasıdır
d. El freninin daha güçlü olmasıdır

4- Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa ateşleme sisteminde aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?  a.Bujilerin yanması b.Endüksiyon bobininin yanması
c.Konjektörün yanması d. Flaşörün yanması

5-Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vites kutusu b. Debriyaj (kavrama) c. Şaft d. Aks

6-Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
a. Buji ayarı b. Debriyaj ayarı
c. Platin ayarı d. Rölanti ayarı

7- Eksantrik (kam) milinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pistonlara hareket verir b. Supaplara hareket verir
c. Şafta hareket verir d. Rotlara hareket verir

8- Rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tekerleğe gelen yükü azaltmak için
b. Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
c. Direksiyonda titreşimler olmaması için
d. Virajlarda araçların savrulmaması için

9- Yağ pompası hareketini hangi parçadan alır?
a. Şaft    b. Volan
c. Subaplar d. Eksantrik (kam) mili

10- Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
a. Bir ve üç zamanlı b. Bir ve dört zamanlı
c. İki ve dört zamanlı        d. İki ve beş zamanlı
11- İki zamanlı motorda ateşleme kaç devirde bir yapılır?
a. Dört devirde b. Üç devirde
c. İki devirde d. Her devirde

12- Hava soğutmalı motorda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Bujiler b. Akümülatör c. Silindir kapağı d. Radyatör

13- Aracın direksiyon boşluğu fazlalaşmış ise muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vites kutusu aşınmıştır    b. Pistonlar aşınmıştır
c. Krank mili aşınmıştır    d. Rot başları aşınmıştır

14- Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
a. Asit          b. İspirto    c. Saf su     d. Antifriz

15- Bir aracın egzoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Motor sıcaklığı artmıştır b. Motor yağı kirlenmiştir
c. Karışım oranı bozulmuştur d. Motor yağı kalınlaşmıştır

16- Motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yağ seviyesi düşüktür b. Yakıt seviyesi düşüktür
c. Akümülatör zayıftır d. Buji kablolarından biri çıkmıştır

17- Sigorta yanmış ise ne yapılır?
a. Aynı değerde yenisi ile değiştirilir
b. Daha küçük sigorta ile değiştirilir
c. Daha büyük sigorta ile değiştirilir
d. Takılacak sigorta değeri önemli değildir

18. Jikle devresi aşağıdaki parçaların hangisinde bulunur?
a. Radyatörde b. Karbüratörde
c. Vites kutusunda d. Diferansiyelde

19- Silindir bloğunun görevi nedir?
a. Motorda bulunan suyu soğutur
b. Motor yağını soğutur
c. Krank mili ve pistonlara yataklık yapar
d. Vites dişlilerine yataklık yapar

20- Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
a. Vites kutusu b. Rot başları c. Diferansiyel d. Şaft

CEVAPLAR:
1 – B 11 – D
2 – D 12 – D
3 – A 13-  D
4 – B 14-  C
5 – B 15- C
6 – D 16- D
7 – B 17- A
8 – B 18- B
9 – D 19- C
10- C 20- B