Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Üdy Belgesi

Üdy Belgesi Hakkında

Üst Düzey Yönetici Eğitimi

Yürürlükte bulunan Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nce faaliyetlerini yürütmekte olan herhangi bir tüzel ya da gerçek kişiliği ilzam veya da temsil eden, bu kişiliklerin tamamını fiili olarak idare ve sevk eden, bunları etkin ve de sürekli bir biçimde yöneten, genel sekreter, genel koordinatör, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve buna benzer unvan ve pozisyonlarda çalışan kişilere Üst Düzey Yönetici denmektedir.

Bunların alması gereken belgeye de Üdy belgesi denmektedir. Bu konuda yetkili olan bakanlık Ulaştırma Bakanlığı’dır. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan tüm firmalardan hem Üdy hem de Ody belgesi istenmektedir. Ody ise Orta Düzey Yönetici anlamına gelmektedir ve belli bir süre orta düzey yöneticilik yapan kişiler üst düzey yönetici olmaktadırlar. Sadece yurt içinde taşımacılık faaliyeti yürütecek olan firmalardan Orta Düzey Yönetici belgesi istenmektedir. Üst düzey yönetici olmak için üst düzey yönetici eğitimi almak gereklidir.

ODY ve ÜDY Belgesi Olan Personel Çalıştırma Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (30 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Yetki Belgesi Yükümlülüğü başlıklı maddesinde (madde 43); Bahse konu firmalar Ody ve Üdy belgesi olan kişileri çalıştırmak zorundadırlar şeklinde yükümlülük getirmiştir. Yine aynı mevzuat gereğince; Üdy ve Ody belgesi sahipleri, yetki belgelerini aldıktan sonra altı ay içinde, mesleki yeterlilikleriyle ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmelidirler ve de belgeleri bu faaliyetler süresince muhafaza etmelidirler.

Üst Düzey Yöneticilik Eğitimi

Üst düzey yönetici olmak için mutlaka eğitimi veren yetkili kurumlardan üst düzey yönetici eğitimi almak zorunludur. Ancak yüksekokul ya da üniversitelerin; dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan karayolu trafiği, taşımacılık, ulaştırma ekonomisi, lojistik, ulaştırma bölümlerinden mezun olanlar ya da bu bölümlerde yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar muaf tutulmaktadır.

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü taşra ya da merkez teşkilatında trafik branşında 3 yıl süre ile emniyet müdürü ya da daire başkanı olarak görev yapmış olanlar da bu eğitimden muaftır. Bunun yanında Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (Ulaştırma Bakanlığı) bünyesinde 3 yıl süre ile bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü olarak görev yapmış olanlar da bu eğitimden muaftır.