Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Src Belgesi Nedir?

Src Belgesi Nedir ve Src Belgesi Almanın Şartları Nelerdir?

Src belgesi nedir? hakkında detaylı bilgiler:

Src Belgesi Nedir

SRC Belgesi Nedir?

Değerli sürücü arkadaşlarım SRC belgesi ülkemizdeki şoförlerin şoförlük niteliklerini geliştirmek için Ulaştırma Bakanlığınca sürücülerin alması uygun görülen bir belgedir. Eğitim, insanın davranışlarında olumlu yönde , istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. SRC, sürücüler için hizmet içi eğitim sayılabilir. Hizmet içi eğitim ile sürücünün daha önceden sürücü belgesi aldığında kazanmış olduğu bilgi, beceri, tutum ve davranışları daha da gelişecek yani sürücü araç kullanmada uzmanlaşacaktır. Profesyonel bir sürücü olacaktır. Her meslekte uzmanlık olduğu gibi sürücülükte de uzmanlaşma trafikte kaliteyi artıracaktır. Değerli şoför arkadaşlarım, SRC harflerinin açılımı “sürücü” demektir.

SRC belgesi, karayollarında taşımacılık faaliyetlerinde bulunan sürücülerin sahip olmaları gereken bir belgedir. SRC belgesi, kullandığı aracın ruhsatında “ticari” ifadesi geçiyorsa bu aracı kullanan kişinin sahip olması gereken bir belgedir. Yani ticari olarak tescil edilmiş bir aracı karayollarında kullanan bir sürücü bu belgeye sahip olmalıdır. Karayolları yük ve yolcu taşıyan şoförler, taşıdıkları yolcu ve yük durumuna göre uygun SRC belgelerine sahip olmaları gerekir. Değerli sürücüler, aşağıda öncelikle SRC türü mesleki yeterlilik belgelerini ve daha sonra da SRC belgesi almanın koşullarını açıklayacağım. Öncelikle SRC belgelerini gruplandıracak olursak; beş grup SRC belgesi karşımıza çıkmaktadır.

Bunlar:

  1. SRC1 Belgesi alacaklar için: Uluslararası yolcu taşıyacak şoförlerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.(otobüs, minibüs vs. kullanabilirler)
  2. SRC2 Belgesi alacaklar için: Yurt içerisinde yolcu taşıyacak şoförlerin sahip olması gereken SRC belgesidir.(otobüs, minibüs, taksi vs. kullanabilirler)
  3. SRC3 Belgesi alacaklar için: Uluslararası yük, eşya taşımacılığı yapan şoförlerin sahip olması gerek SRC belgesidir. (kamyon, kamyonet, çekici vs. kullanabilirler)
  4. SRC4 Belgesi alacaklar için: Yurt içerisinde eşya, yük taşımacılığı yapacak şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. (kamyon, kamyonet, çekici vs. kullanabilirler)
  5. SRC5 Belgesi alacaklar için: Tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerin sahip olması gereken bir belgedir.
    SRC 1 belgesine sahip sürücüler, SRC 2’ye de yetkilidirler. SRC 3 belgesine sahip sürücüler SRC 4 belgesine de yetkilidirler. SRC 5 belgesini almak için; daha önceden SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

SRC Belgesi Almanın Şartları:

1) Eğer 25 Şubat 2003 tarihinden önce B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birini almış iseniz, SRC mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olma hakkınızdan yararlanabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen belgelerinizi ulaştırma Bakanlığına göndererek bakanlık incelemesi sonucunda uygun görülen SRC belgelerine sahip olabilirsiniz.
a) Faaliyet alanınıza göre SRC türü mesleki yeterlilik belgesini almak istediğinize dair dilekçe,
b) 25 Şubat 2003 tarihinden önce alınmış B, C, D, E sürücü belgelerinizden birinin fotokopisi,
c) T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
d) 4×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğrafınız.

2) Eğer 25 Şubat 2003 tarihinden sonra B, C, D, E sürücü belgesi sahibi olmuş iseniz, bu durumda;
a) SRC Mesleki Yeterlilik Eğitime katılmak,
b) Eğitim süresince devamsızlık yapmamak,
c) Bu eğitim sonucundaki “eğitimi tamamlama” sınavında 100 üzerinden 60 puan alarak başarılı olmak,
d) Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının açacağı sınavda 100 üzerinden 60 puan alarak başarılı olmak,
e) 66 yaşından gün almamış olmak.
f) Kullanılacak taşıtın niteliğine göre sürücü belgelerine sahip olmak
g) Büyük otobüs kullanacaksanız 26 yaşından gün almanız,
h) Uluslararası taşımalarda çalışacak iseniz uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamanız zorunludur.

Bu koşullarla uygun SRC belgelerine sahip olabilirsiniz ve sürücü belgenize uygun araçları kullanabilirsiniz.
Değerli sürücüler ben şahsen bir eğitimci olarak her sürücünün bu eğitimden yararlanması gerektiğine içtenlikle inanıyorum. Çünkü bu eğitimlerde hem daha önceki bilgilerinizi tekrarlayacak hem de yeni değişikliklerin farkına varacaksınız. Bu bilgileri, becerileri, tutum ve davranışları hayatınız boyunca kullanarak daha kaliteli bir iş yaşamı kazanacaksınız.

Her bilgi doğru bilgi değildir, doğru bilgilere sahip olup bu doğru bilgilerinizi meslek yaşamınızda kullanarak bir şoför olarak iş yerinizdeki saygınlığınız, değeriniz artacaktır. Sizin bu durumunuz kelebek etkisi yaparak tüm sosyal çevrenize yansıyacaktır. Eğitim trafik kazalarını azaltmakta, ölüm ve yaralanma sayılarını azaltarak, maddi hasar oranını düşürerek toplum olarak mutlu olmamıza kaynaklık etmektedir. Değerli sürücüler hayatımız boyunca almış olduğumuz eğitimlerin bizim yaşam tarzımızı doğrudan etkilediğini unutmamanız temennisiyle…