Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Hayat Kurtarma Zincirinin Birinci Halkası

Hayat Kurtarma Zinciri

Hayat Kurtarma Zinciri

İlk kaza anında gerekli önlemler alındıktan sonra, hayat kurtarma zincirinin birinci halkası uygulanır. Yani hemen acil servis 112 aranmalıdır. Hayatın içerisinde yer alan yaralanma, hastalık gibi ilk yardım gerektiren durumlar ile her zaman karşı karşıya kalınabilir.

Ev yaralanmaları, iş yaralanmaları, trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda insan ölmekte ya da sakat kalmaktadır. Kaza sonucu ölümler değerlendirildiğinde ölümlerin yüzde onu il beş dakikada, yüzde ellisinin ise ilk otuz dakikada meydana geldiği görülmektedir. Zamanında, doğru ve bilinçli olarak yapılacak olan ilk yardım ile hastanın ya da yaralının kurtulma ihtimali artmaktadır. Yine yapılan değerlendirmelerde kaza sonucu ilk otuz dakika içerisinde yapılan bilinçli ilk yardım ile ölenlerin en az yüzde yirmisinin hayatta olabileceği belirlenmiştir.

İnsan hayatı değerlidir. Ölümlerin en az yüzde yirmisinin azaltılabilme ihtimali çok büyük bir orandır. Bunu sağlayabilmenin en temel kuralı ise gerekli bilgi ve donanıma sahip bireylerin aramızda daha çok olmasını sağlayabilmektir.

Alınacak olan temel İlk yardım eğitimi ile Sağlık Bakanlığı yönetmeliği şartlarında belirtilen ilkyardımcı vasfı kazanılmış olmaktadır. İlkyardımın temel düzeyde eğitimi de bu şekilde tamamlanmış olmaktadır.

Temel ilk yardım eğitimi çerçevesinde verilen derslerden biri de hayat kurtarma zinciridir. Oldukça büyük bir öneme sahip olan hayat kurtarma zinciri 4 aşamadan oluşur ve hastanın ya da kaza zedenin hayatta kalması için oldukça önemlidir.

Hayat Kurtarma Zinciri Halkaları

Hayat kurtarma zinciri aşamaları şu şekildedir;

 • Birinci halka;

sağlık kuruluşuna haber verilmesi

 • İkinci halka;

olay yerinde verilen temel yaşam desteği

 • Üçüncü halka;

ambulans ekibi tarafından yapılan müdahale

 • Dördüncü halka;

hastane acil servis müdahalesi

Son iki halka ileri yaşam desteği konuları içerisinde değerlendirilir ve kesinlikle ilk yardımcının görevleri arasında yer almamaktadır.

İlk Yardımcı ve İlk Yardım

İlk yardımın tanımı çerçevesinde sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya ya da hastaya araç gereçsiz ve ilaçsız uygulama yapan ve ilk yardımcı sertifikasına sahip kişidir. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir olay neticesinde, sağlık ekiplerinin tıbbi müdahale yapıncaya kadar, hastanın hayatta tutulmasının sağlanması ya da kurtarılması amacı ile yapılan araç ve gereç aranmadan ilaçsız uygulamadır.

Her türlü kaza ya da hastalanmalarda ilk yardım sertifikası almış kişilerin hasta ya da yaralıya müdahale etmesi, onların en az zarar ile kurtulmalarını sağlamaktadır. Bu neden ile bilinçli il yardımcı; hastanın ya da yaralının hangi durumda daha kötüye gideceğini ve hangi durumda daha iyiye gideceğini temel ilk yardım eğitimi çerçevesinde bilmektedir.

Hayat Kurtarma Zincirinin Birinci Halkası Nedir?

Hayat Kurtarma Zincirinin Birinci Halkası

Hayat Kurtarma Zincirinin Birinci Halkası

Bildirme halkası, hayat kurtarma zincirinin en önemli aşamasıdır. Bu aşama koruma ile beraber değerlendirilebilir. Bunun nedeni ise insan hayatının kurtarılması önceliklidir ve kazalarda yaralıyı öncelikli olarak tehlikeli yerin dışarısına çıkarmak onu hayatta tutmanın ilk adımı olacaktır.

İlk yardımcı kaza alanının değerlendirmesini hızlıca yaparak oluşabilecek tehlikeleri belirler ve güvenli bir alan oluşturur. Mümkün ise yaralı ya da hastayı belirlemiş olduğu güvenli alan içerisine taşır. Gerekli önlemler alındıktan sonra hiç zaman kaybetmeden yardım kuruluşlarına bilgi verir. Ülkemizde acil durumlarda aranması gereken numara 112 acil telefon numarasıdır.

112  Acil Yardım Aranmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlk yardımcı 112 arayarak konumu ve durum hakkında bilgi verir ve sorulan soruları cevaplar. Dikkat edilmesi gereken durumlar şunlardır.

 • Sakin olunmalıdır. Eğer bu konuda problem yaşanıyor ise sakin kalabilecek bir kişinin arama yapması sağlanır.
 • 112 merkezi tarafında sorulacak olan sorulara net ve hızlı bir şekilde cevap verilmelidir.
 • Konum kesin olarak bildirilmelidir. Adres tam olarak ifade edilmeli olayın yakınlarında varsa bilinen mekan, cadde ya da benzeri bir yer belirtilerek adres tarif edilmelidir.
 • Arayan kimliğini belirtmeli ve aramış olduğu telefonun numarasını acil görevlisine bildirmelidir.
 • Hasta ya da yaralının adı ve olayın tanımı yapılmalıdır.
 • Hasta ya da yaralı sayısı ve durumları hakkında açıklayıcı bilgiler verilmelidir.
 • Eğer yapılan bir ilk yardım uygulaması var ise, acil yardım görevlisine bildirilmelidir.
 • Acil yardım görevlisinin direktiflerine uyulmalıdır ve o telefonun kapatılabileceğini söylemeden telefon kapatılmamalıdır.

Temel ilk yardım eğitimi doğrultusunda yapılan müdahaleler sağlık ekipleri geldiğinde, ilk yardımcı tarafından sağlık ekibi bilgilendirilerek devredilir.