Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Araçların Muayene Süreleri, Araç Muayene Periyodları

Araç Muayene Periyodları

Araç Muayene Periyodları

Karayolunda araç kullanan sürücüler belli aralıklarda araçların sağlamlığını ispatlamak için araçlarını muayene ettirmeleri yasal olarak zorunludur. Araç muayene süresi biten araçlar trafiğe çıkamazlar. Aşağıda araçların periyodik muayene süreleri verilmiştir.

Hususi otomobillerin Muayene Süresi

Hususi otomobil ve römorkları, ilk 3 yaş sonunda iki yılda bir muayene yaptırmaları zorunludur.

Resmi ve Ticari Plakalı Otomobillerin Muayene Süresi

Resmi ve ticari plakalı otomobil ve römorkları ilk 2 yaş sonunda bir muayene yaptırmaları zorunludur.

Traktörlerin Muayene Süresi

Lastik tekerlekli traktör ve römorkları 3 yılda bir muayene yaptırmaları zorunludur.

Ticari Araçların Muayene Süresi

Ticari amaçla yük, eşya ve yolcu taşıyan motorlu araçlar ve römorkları her yıl, periyodik muayeneye tabi tutulur.

Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile, üzerinde esaslı değişiklik yapılması durumunda araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur.

Hurdaya çıkarılan araçlar 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşlarına bildirilir.

Araçlar üzerinde 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde değişiklik yapılmış olması halinde, aracın muayenesinin yeniden yaptırılması zorunludur.

Muayene İstasyonlarının Denetimi

Muayene istasyonlarını denetleme yetkisi ve görevi T.C .Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına aittir.  Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

Cam filmi olan araçlar muayeneden geçer mi?

Araçların periyodik muayenelerinde cam filmi, camlar: sonradan boyanmış ve camlar: film yapıştırılmış kusur teksti ile “hafif kusur” olarak değerlendirilmektedir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanmaktadır. Cam filmi muayenenin yapılmasına engel değildir.

ARAÇLARDAKİ ZORUNLU ARAÇ ve GEREÇLER