Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

SINAV BİLGİLERİ

Sürücülük eğitiminiz bittikten sonra, sürücü ehliyeti alacak düzeyde bilgi ve beceriye sahip olup olmadığınız, teorik ve uygulamalı sınavlarla sınanır. Teorik sınavda 50 Trafik ve Çevre Bilgisi, 40 Motor ve Araç Tekniği Bilgisi ve 30 İlk Yardım Bilgisi olmak üzere 120 adet soru sorulur. Bu sınavın süresi her ders için 50 dakika olup toplamda 2,5 saattir. Her ders için ayrı ayrı olmak üzere geçme notu 100 üzerinden 70’tir. Bir veya iki dersten başarısız olunduğu takdirde tekrar üç dersten sınava girilmez, sadece başarısız olunan derslerden sınava girilir. Toplam beş adet sınava girme hakkı vardır. Sınavda verdiğiniz yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemez.
Yazılı sınav, kursların bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda yapılır. Direksiyon sınavı ise Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Trafik Şube Müdürlüğü’nün belirlediği güzergahlarda yapılır. Teorik sınavlarda başarılı olabilmeniz için, sürücü kursunuzda verilen derslere devam etmeniz, ders kitaplarınızı düzenli olarak çalışmanız ve çok sayıda deneme testi çözmeniz gerekir. Deneme sınavı bölümümüzden faydalanmayı ihmal etmemenizi öneririz. Direksiyon sınavında nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi hatanızın kaç puana mal olduğu, aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tüm sürücü adaylarının trafik kurallarına uymasını dileriz.
Sınav Sırasında Değerlendirilecek Hususlar Kötü Puan

●  Aracı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor. Emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor. 2
●  Durakladığı veya parkettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlamıyor, kontrolsüz ve işaretsiz çıkış yapıyor.  5
●  Şerit izleme kurallarına uymuyor. Uygun şeritten gitmiyor. Şerit değiştirme kurallarına uymuyor.  5
●  Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada başarısız bulundu. Hız sınırlarına dikkat etmiyor.  5
●  Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı hususundaki kontrol metodunu bilmiyor.  5
●  Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor. 5
●  Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili çekilme kurallarına uymuyor. 5
●  Kavşak yaklaşımlarında doğrultu değiştirme (Dönüş) kurallarına uymuyor. 5
●  Kavşaklardaki karşılaşmalarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymuyor. 5
●  Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulundu. 5
●  Karşıdan gelen trafikle karşılaştığında geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymuyor.  5
●  Durma, duraklama, park etme, indirme, bindirme, kapıların açılmasıyla ilgili kurallara uymuyor. 5
●  Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklaşımlarında kurallara uymadı, geçiş hakkı vermiyor. 5
●  Okul taşıtlarıyla geçiş üstünlüğü hakkına sahip araçlarla karşılaştığında ilgili kurallara uymuyor.  5
●  Eğimli yolda aracı harekete geçirmede başarısız bulundu, eğimli yolda hareket etme kurallarına uymuyor. 5
●  Aracı harekete geçirmede, yavaşlatıp durdurmada, kumanda panellerine yeterince intibak edemiyor. Vites değiştirme becerisi zayıf.  10
●  Genel olarak direksiyon hakimiyeti zayıf. 10
●  Ses cihazını ve araçların ışıklarını gereksiz yere ve amaçları dışında kullanıyor, gerektiğinde kullanmıyor. 2
● I şık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Soğutma, yağlama, şarj ve yakıt göstergelerini ve anlamlarını bilmiyor. 2
●  Aşırı derecede heyecanlı ve telaşlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü. 10