Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

MOTOR SORU BANKASI 9

1- Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?

a. Endüksiyon bobini b. Tevzi makarası
c. Sigorta d. Konjektör

2-Ayak gaz pedalından çekilmiş vaziyette iken karbüratörün hangi devre si çalışır?
a. Jikle  b. Rölanti  c. Kapış d. Yüksek hız devresi

3- Platin meme yapmış ise ne yapılır?
a. Kağıtla temizlenir    b. Zımpara ile temizlenir
c. Gresle temizlenir     d. Bez parçası ile temizlenir

4- Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?
a. Alternatör yanar b. Akümülatör boşalır
c. Endüksiyon bobini yanar d. Far ampulleri patlar

5-Motor ısınınca stop ediyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılır?
a. Karbüratöre b. Lastiklerin havasına
c. Vites kutusuna (Şanzıman) d. Debriyaja

6-Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vantilatör kayışı gevşektir
b. Motorda termostat yoktur
c. Motorda hava filtresi gevşektir
d. Vantilatör kayışı sıkıdır

7- Platin meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?
a. Meksefe (kondansatör) b. Kontak anahtarı
c. Buji                                d. Konjektör (regülatör)

8- Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Kapış devresi çalıştırılmalıdır
b. Jikle devresi çekik unutulmamalıdır
c. Tam gaz devresi çalıştırılmazdır
d. Güç devresi çalıştırılmazdır

9- Araçta motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Kontak anahtarını kapatmadan, motor çalışır durumda kontrol edilir
b. Kontak anahtarı kapatılır, yağın kartele inmesi için  4 – 5 dakika beklenir ve kontrol edilir
c. Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir
d. Motor rölantide çalışırken kontrol edilir

10- Motorun çalışması sarsıntılı ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yağ seviyesi düşüktür
b. Yakıt seviyesi düşüktür
c. Akümülatör zayıftır
d. Buji kablolarından biri çıkmıştır
11- Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Besleme pompası b. Ayak ve el freni
c. Endüksiyon bobini d. Krank mili freni

12- Araçlarda hangi tür fren bulunur?
a. Debriyaj freni b. Ayak ve el freni
c. Vites kutusu freni d. Krank mili freni

13- İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullandır?
a. Kömür – mazot – LPG b. Alkol- benzin – LPG
c. Alkol – gaz yağı – LPG d. Benzin – motorin – LPG

14- Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, farlar yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benzin otomatiği arızalıdır
b. Bujiler çalışmıyordur
c.Yağ pompası arızalıdır
d.Akümülatörün kutup başları gevşektir

15- Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?
a. Asit        b. Eter      c. Yağ d. Antifriz

16- Aşağıdakilerden hangisi ön düzen
sisteminin bir elemanıdır?
a. Diferansiyel kutusu b. Vites kutusu
c. Rot ve rot bağlar d. Şaft (kardan mili)

17- Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
a. Arka lastikler ortadan aşınır
b. Ön lastikler içten veya dıştan aşınır
c. Direksiyon mili eğilir
d. Direksiyon kovanı eğilir

18. Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
a. Gaz pedalına basılır b. El freni çekilir
c. Debriyaj (kavrama) pedalına basılır d. Frene basılır

19- Termostatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Motor yağını çalışma sıcaklığında tutmak
b. Fren hidroliğini çalışma sıcaklığında tutmak
c. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
d. Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak

20- Motorlarda dört zamanın oluşum sırası
aşağıdakilerden hangisidir ?
a. Emme – ateşleme – egzoz – sıkıştırma
b. Emme – egzoz – ateşleme – sıkıştırma
c. Egzoz – emme – sıkıştırma – ateşleme
d. Emme – sıkıştırma – ateşleme – egzoz
.
CEVAPLAR:
1 – B 11 – A
2 – B 12 – B
3 – B 13-  D
4 – B 14-  D
5 – A 15- D
6 – A 16- C
7 – A 17- B
8 – B  18- C
9 – B 19- C
10- D 20- D