Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

VİZKOZİTE

Vizkozite Nedir?

Vizkozite Nedir?

Vizkozite Nedir?

Akıcılık Derecesi

Bir sıvının dar bir boğazdan akabilmesine o sıvının akıcılık derecesine vizkozite denir. Bu, belli bir hacimdeki sıvının belli bir çaptaki delikten akma zamanıdır. Akıcılık derecesi vizkozite ile ifade edilir.