Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 2018

Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınmaması gerekir. Hasarı en hızlı ve eksiksiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.
 • Poliçede belirtilen araç değeri, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, 2.el ise piyasa fiyatı ile aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir .
 • Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekiyor.Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutuluyor.
 • Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekiyor. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.
 • Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksisi ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor.
 • Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekiyor.
 • Poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.
 • Hazine müsteşarlığı tarafından her üç ayda bir belirlenen ve şirketlere bildirilen araç kasko değeri esas alınarak, kasko poliçesinin düzenletilmesi gerekiyor.

Src Belgesi Hakkında Bilgi Edinmek İçin Aşağıdaki Linki Ziyaret Edebilirsiniz.

Kaza sonrası yapılması gerekenler:

 •  Kaza sonrası otomobiller hareket ettirilmeden ilgili trafik şubelerine haber vermek ve trafik polislerinin zabıt tutmalarını beklemek gerekiyor.(Eğer kaza bölgesinde trafik şubeleri yerine jandarma varsa, jandarmalar zabıt tutuyor)
 • Kazayı Yapanın Kişinin Alkol muayenesi yapılması gerekiyor.
 • Sürücünün kazanın meydana geldiği yerden veya tutanaklar tutulduktan ve araç tamirhaneye çekildikten sonra sigorta şirketlerine haber vermesi gerekmektedir.
 • Bu işlemler sonrasında sigorta şirketi hasarın bedel tespiti için eksper gönderir. Eksperin hasar tespit çalışmaları sırasında hasar dosyasının tamamlanması ve para alınabilmesi için tutulan tutanağın tasdikli örneğini, alkol muayenesi örneğini ve aracın ruhsatının fotokopilerini temin etmesi gerekiyor.
 • Aracınızın hasarlı durumunu gösteren fotoğrafları çektirmesi gerekiyor .

İkinci El Araba Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz Yazımızı Okuyabilirsiniz.

Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?

Aşağıdaki haller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.

1 – Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

2 – Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)

3 – Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.

4 – Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

5 – Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

6 – Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar.

7 – Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma veya bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar.

8 – Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

9  – Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar.

10 – Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.

Zaman aşımına dikkat!
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

İlginizi Çekebilir: Zorunlu Trafik Sigortası