Yeni Ümit Forklift Ehliyeti

A2-B-D-E ve FARK SINIFI MOTOR SORU BANKASI

1- Motor çalışırken bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini aşağıdakilerden hangisi sağlar? a. Marş sistemi b. Ateşleme sistemi
c. Soğutma sistemi d. Şarj sistemi
2- Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır
a. Buji b. Konjektör c. Platin d. Enjektör
3- Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vites kutusu b. Debriyaj (kavrama)
c. Şaft d. Aks

4- Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Egzoz susturucusu b. Emme susturucusu
c. Emme manifoldu d. Egzoz subabı
5-Motora gerekli olan benzin-hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benzin otomatiği b. Egzoz manifoldu
c. Karbüratör             d. Distribütör
6-Alternatörün (Şarj dinamosunun) görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
b. Isı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek
c. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
d. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
7- Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Silindirlere ateşleme sırasına göre akım göndermek
b. Silindirlere ateşleme sırasına göte yağ göndermek
c. Akümülatörün voltajını 6 ile 12 volt arasına çıkartmak
d. Akümülatörün voltajını 15.000 ila 25.000 volt arasına yükseltmek
8- Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanıdır?
a. Diferansiyel b. Amortisör c. Rot d. Yaylar
9- Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise sebebi nedir?
a. Yakıt pompası arızalıdır b. Yağ filtresi kirlidir
c. Yağ seviyesi düşüktür     d. Su seviyesi düşüktür
10- Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emme – ateşleme – egzoz – sıkıştırma
b. Emme – egzoz – ateşleme – sıkıştırma
c. Egzoz – emme – sıkıştırma – ateşleme
d. Emme – sıkıştırma – ateşleme – egzoz
11- Aşağıdakilerden hangisi ikaz sisteminin bir parçasıdır?
a. Vantilatör b. Konjektör c. Fren müşiri d. Termostat
12- Jikle devresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlamak
b. Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlamak
c. Aracın en yoğun hızda çalışmasını sağlamak
d. Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlamak
13- Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marş motoru b. Distribütör
c. Endüksiyon bobini d. Alternatör
14-Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?
a. Buji                                          b. Platin
c. Yakıt pompası (benzin otomatiği) d. Yağ filtresi
15- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
a. Şaft b. Kısa rot c. Rot başı d. Distribütör
16- Hareketin motordan tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Debriyaj – Şaft – vites kutusu – diferansiyel – aks
b. Debriyaj – vites kutusu – diferansiyel – Şaft – aks
c. Debriyaj – aks – Şaft – diferansiyel – vites kutusu
d. Debriyaj – vites kutusu – Şaft – diferansiyel – aks
17-Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir?
a. Marş motoru b. Şarj dinamosu
c. Alternatör d. Konjektör
18. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
a. Alkol – LPG    b. Benzin – LPG
c. Gaz yağı – LPG d. Motorin – LPG
19- Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu
gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
a. Besleme pompası b. Enjektör
c. Endüksiyon bobini d. Kondansatör
20- Soğutma sisteminde radyatörün görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Soğutma suyuna depoluk eder
b. Yağlama yağına depoluk eder
c. Benzine depoluk eder
d. Motorine depoluk eder

CEVAPLAR:
1 – D 11 -C
2 – C 12 – D
3 – B 13-  D
4 – A 14-  C
5 – C 15- D
6 – C 16- D
7 – D 17- A
8 – A 18- B
9 – A 19- A
10- D 20- A